Linia kredytowa dla firmy. Na czym to polega?

Linia kredytowa dla firmy. Na czym to polega?

Stały dostęp do odpowiednich środków finansowych jest w firmie bardzo ważny. Możemy uzyskać go między innymi dzięki linii kredytowej dla firm. Czym charakteryzuje się taka właśnie oferta? Do jakich przedsiębiorców jest ona skierowana?

Zachowanie stałej płynności finansowej jest dla przedsiębiorców bardzo ważne. W związku z tym firma powinna posiadać ciągły dostęp do środków potrzebnych do codziennej działalności. W tym celu można korzystać również z pożyczek oraz kredytów, które chronią przed problemami z pokrywaniem potrzebnych kosztów. Jednym z pomocnych produktów jest wtedy linia kredytowa.

Co to jest linia kredytowa?

Linia kredytowa jest produktem bankowym, który pozwala na finansowanie działalności firmy poprzez udostępnienie jej możliwości zadłużenia się. Firma może wobec tego zadłużać się do wysokości wskazanego limitu oraz w określonym w umowie okresie.

Kredytobiorca korzysta z limitu kredytowego w miarę swoich potrzeb. Wobec tego po przyznaniu linii kredytowej firma nie musi już za każdym razem składać dodatkowych dokumentów do banku. W rezultacie dostęp do dodatkowych środków jest bardzo wygodny i szybki, co jest głównym atutem takich ofert.

Kredyt jako debet na koncie

Najczęściej linia kredytowa jest kojarzona z debetem na koncie bankowym. Rzeczywiście, to bardzo często wybierana opcja. Wówczas po przyznaniu limitu debet na koncie powiększa się i firma może korzystać z kart i przelewów poniżej zera.

Oprócz tego w ramach linii klienci biznesowi mogą korzystać z różnych innych form finansowania dla linii kredytowej, na przykład może być to kredyt obrotowy, gwarancja bankowa, akredytywy. Linia kredytowa jest przy tym najczęściej odnawialna. Wtedy, gdy spłacimy kwotę zadłużenia, limit odnawia się i możemy korzystać z niego na nowo. Pieniądze mogą być wydane na dowolny cel.

Linia kredytowa – warunki kredytowania

Do skorzystania z linii kredytowej firma musi spełnić określone wymagania. Najczęściej jest ona dostępna dla przedsiębiorstw, które prowadzą działalność od pół roku lub od roku w zależności od wysokości limitu.

Limit ustalany jest indywidualnie dla przedsiębiorcy, na podstawie przekazanych przez niego dokumentów służących do określenia zdolności kredytowej lub też na podstawie oświadczenia.

Ile kosztuje korzystanie z linii kredytowej dla firmy?

Oczywiście, linia kredytowa nie jest udostępniania przedsiębiorcy za darmo. Podobnie jak w przypadku zwykłego kredytu musimy ponieść określone koszty.

Przyznanie linii kredytowej to zwykle 2% limitu, ale z zastrzeżeniem limitu, na przykład minimum to 200 złotych. Tyle samo zapłacimy za podwyższenie linii czy jej prolongatę na kolejny okres. Jeżeli chcemy pomniejszyć linię kredytową, wówczas zapłacimy tyle samo, ale bank odda nam pomniejszoną część prowizji za niewykorzystaną liczbę dni z poprzedniego limitu.

Oprocentowanie linii kredytowej to zwykle stawka WIBOR 1M i dodatkowo 4-8% w zależności od wybranej oferty. Przedsiębiorcy mogą korzystać z niższego oprocentowania przy spełnieniu dodatkowych warunków, na przykład wykupieniu ubezpieczenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.