Jak utrzymać płynność finansową firmy?

Jak utrzymać płynność finansową firmy?

Gdy firma jest w stanie regulować wszystkie swoje zobowiązania terminowo, wówczas mówimy o tym, że posiada ona właściwą płynność finansową. To niewątpliwie podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jednak utrzymanie płynności finansowej może być po...

Gdy firma jest w stanie regulować wszystkie swoje zobowiązania terminowo, wówczas mówimy o tym, że posiada ona właściwą płynność finansową. To niewątpliwie podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jednak utrzymanie płynności finansowej może być poważnym wyzwaniem. Jak należy o nią zadbać?

Każdy przedsiębiorca powinien trzymać rękę na pulsie, aby móc szybko reagować na zmiany zachodzące w jego otoczeniu biznesowym. Wówczas będzie mógł optymalnie wykorzystać posiadane środki, a także uniknąć problemów związanych z ich utratą, co mogłoby doprowadzić do zachwiania płynnością finansową firmy.

Płynność finansowa ważniejsza od zysku

Dzięki właściwej płynności finansowej firma jest w stanie wykorzystywać swoje środki optymalnie i podwyższać swoje zyski. Co więcej, musimy pamiętać o tym, że często płynność finansowa jest znacznie ważniejsza od samego zysku.

Gdy firma nie ma zysku, wówczas nie wpływa to negatywnie na jej funkcjonowanie na rynku. Gdy jednak nie ma wystarczających środków do prowadzenia działalności i jej płynność jest gorsza, wtedy ogranicza to jej rozwój, a nawet może prowadzić do bankructwa.

Najważniejszy jest stały obieg

Jak wspomnieliśmy już na wstępie, płynność finansowa oznacza, że firma jest w stanie regulować terminowo swoje zobowiązania finansowe. Wówczas przedsiębiorca co miesiąc musi przeznaczyć na swoje wydatki określoną sumę, między innymi na raty kredytów i pożyczek, zapłatę za faktury, wynagrodzenia dla pracowników, podatki.

Jednocześnie przedsiębiorca powinien myśleć przyszłościowo i nie wydawać od razu wszystkich uzyskanych pieniędzy z działalności. Na koncie warto mieć specjalną poduszkę finansową, która pomoże nam wtedy, gdy pojawią się dodatkowe, nieprzewidziane wydatki.

Niech oszczędności nie tracą na wartości

Bardzo ważne jest jednocześnie pomnażanie tej nadwyżki, aby nie traciła ona na wartości w wyniku inflacji. Najlepiej, aby środki były ulokowane na bezpiecznym rachunku oszczędnościowym czy na lokacie terminowej.

Także firma może zdecydować się na zamrożenie kapitału poprzez zakupienie większej ilości konkretnych surowców czy towarów niższej cenie.

Nie podejmuj pochopnych decyzji

Każdy przedsiębiorca powinien wobec tego pamiętać o tym, aby być przezornym i nie podejmować pochopnych, niekorzystnych decyzji. To właśnie one często prowadzą do problemów z płynnością finansową.

Oczywiście, wszystkim sytuacjom wpływającym na wypłacalność firmy nie jesteśmy w stanie zapobiec, ale wtedy, gdy sytuacja się pogarsza, trzeba reagować szybko. Należy określić, co jest przyczyną problemu, a potem próbować go naprawić.

Pożyczki a płynność finansowa firmy

Jak nietrudno się domyślić, obniżona płynność finansowa firmy wpływa również na jej zdolność kredytową. Gdy zdolność ta jest gorsza, wówczas przedsiębiorstwo może mieć trudności z otrzymaniem pożyczek oraz kredytów w bankach.

Nie oznacza to wcale, że nie są one w ogóle niedostępne. Niektóre banki także oferują pożyczki firmom z problemami z płynnością finansową. Ponadto możemy zwrócić się po pomoc do pozabankowych firm pożyczkowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.