Pożyczkę biznesową weźmiesz także przez internet

Pożyczkę biznesową weźmiesz także przez internet

Potrzebujesz dodatkowych pieniędzy na prowadzenie swojej firmy? Teraz możesz otrzymać je również przez internet – bez wychodzenia ze swojego biura albo z domu. Gdzie można otrzymać taką pożyczkę biznesową?

Pieniądze w firmie potrzebne są na różne cele, między innymi na ich rozwój, na opłacenie rachunków i faktur, na zakupienie towaru. Pożyczkę firmową możemy znaleźć dzisiaj bez problemu przez internet. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie wszędzie będziemy mogli wziąć pożyczkę on-line.

Pożyczki internetowe oferowane są dla firm obecnie zarówno przez banki, jak i przez firmy pożyczkowe działające pozabankowo. Zanim jednak zdecydujemy się na skorzystanie z takiej oferty, powinniśmy zapoznać się z różnymi propozycjami.

Pożyczka on-line dla firmy w banku

Zacznijmy od pożyczek internetowych przeznaczonych dla firm i oferowanych przez banki. Po taką pożyczkę możemy udać się zarówno do naszego banku, jak i do innych banków, w których nie mamy konta.

Najwygodniej i najłatwiej będzie nam wziąć pożyczkę w tym banku, w którym mamy już własne konto bankowe. Wiele banków pozwala wtedy na uzyskanie pieniędzy w ciągu kilku minut po złożeniu wniosku. Wynika to z faktu, że bank ma wtedy dostęp do informacji o naszych firmowych finansów na podstawie wpływów i wydatków z konta. Nie musimy wtedy dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających dochody.

Gdy jednak będziemy chcieli pożyczyć więcej niż suma zaproponowana przez bank, wtedy często musimy dostarczyć dokumentację czy przedstawić zabezpieczenie.

W przypadku pożyczek w innych bankach, także możemy złoży wniosek przez internet, niemniej jednak najczęściej pożyczki nie otrzymamy całkowicie on-line. Na ogół w ten sposób będziemy mogli tylko złożyć wniosek przez internet, ale i tak będziemy musieli udać się do banku, aby dostarczyć dokumentację albo podpisać dokumenty.

Pożyczka on-line pozabankowa

Druga opcja to wnioskowanie o pożyczkę w firmie pozabankowej. Taki firmy również zapewniają obsługę dla biznesu. Otrzymamy jednak nie tylko chwilówkę, ale również pożyczkę ratalną, którą będziemy mogli otrzymać na określony czas, na przykład na 2 lata. Wtedy spłata będzie rozłożona na kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt rat, dlatego będzie można wtedy otrzymać odpowiednią wysokość raty przystępną dla budżetu firmy.

Procedura zaciągnięcia pożyczki jest w tym przypadku nieco inna, ponieważ musimy złożyć wniosek i przejść procedurę weryfikacji, aby potwierdzić swoją tożsamość. W związku z tym musimy też pamiętać o tym, że konieczne będzie najczęściej posiadanie własnego konta bankowego z dostępem on-line, niemniej jednak nie jest to niezbędne.

Wybieramy wtedy wysokość i okres spłaty pożyczki, a następne wypełniamy wniosek pożyczkowy. Weryfikację możemy wykonać przez przelew weryfikacyjny, ale możemy też wybrać inne metody, na przykład czek Giro. Czas oczekiwania na pieniądze wynosi od jednego do kilku dni w zależności od firmy pożyczkowej oraz wybranej metody weryfikacji.

Podsumowując, jeśli potrzebna jest pożyczka on-line, w takim przypadku można otrzymać ją zarówno bankowo, jak i pozabankowo. Szybko i wygodnie!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.