Jak promować firmę w wyszukiwarce internetowej?

Jak promować firmę w wyszukiwarce internetowej?

Reklama to dźwignia handlu. Dzisiaj, gdy bardzo często korzystamy z internetu, możemy także promować firmę w rzeczywistości wirtualnej. Doskonałym miejscem do zaprezentowania swojej oferty jest również wyszukiwarka internetowa. Jak można promować firmę z j...

Reklama dźwignią handlu. Dzisiaj, gdy bardzo często korzystamy z internetu, możemy także promować firmę w rzeczywistości wirtualnej. Doskonałym miejscem do zaprezentowania swojej oferty jest również wyszukiwarka internetowa. Jak można promować firmę z jej wykorzystaniem?

Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że możemy promować swoją firmę również przez wyszukiwarkę internetową. Z wyszukiwarek, w tym głównie z Google, korzystamy każdego dnia. To dzięki nim możemy szybko wyszukiwać potrzebne nam informacje, między innymi dotyczące towarów, usług, innych firm, wiadomości branżowych.

Z wyszukiwarek internetowych korzystają też klienci, którzy poszukują z nimi najlepszych ofert. Gdy chcemy dotrzeć łatwiej do grupy docelowej, reklama w wyszukiwarce będzie strzałem w dziesiątkę. Od czego zacząć?

Podstawa to strona internetowa

Aby promować swoją firmę w wyszukiwarce internetowej, będziemy potrzebowali własnej strony WWW. Jej założenie nie jest obecnie wcale takie trudne i nie wiążę się z poniesieniem wysokich kosztów.

Dzięki temu, że będziemy posiadali stronę internetową, będziemy mogli zyskiwać nowych klientów jeszcze łatwiej – zaprezentowane na niej informacje pomogą nam także w prowadzeniu akcji marketingowych.

Jeśli mamy już stronę internetową, to na nią będziemy kierowali zainteresowanych naszą ofertą klientów. Jeśli jej jeszcze nie posiadamy, możemy zamówić ją w wielu agencjach interaktywnych zajmujących się reklamą on-line – wraz z wykupieniem reklamy w wyszukiwarkach.

Metody reklamy w wyszukiwarkach internetowych:

SEO – optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych

kampanie linków sponsorowanych, na przykład Google AdWords

To dwie najbardziej popularne i bardzo często stosowane metody promocji firm. Nie są związane z bardzo wysokimi wydatkami, a przy tym charakteryzują się wysoką skutecznością. Najlepiej powierzyć reklamę ekspertom.

Reklama SEO

Optymalizacja i pozycjonowanie to kompleksowe działania prowadzone na stronie internetowej oraz poza nią. Celem SEO jest podniesienie adresu strony internetowej firmy w wynikach wyszukiwania dla opisujących ją słów kluczowych. Gdy adres będzie prezentowany na wysokiej pozycji, wtedy będzie klikało na niego więcej osób, co przełoży się na większe zainteresowanie naszą ofertą.

Musimy pamiętać o tym, że reklama SEO powinna być prowadzona stale dla najlepszej skuteczności – w przeciwnym przypadku nasza firma zacznie spadać na coraz niższe pozycje w wyniku działań konkurencji.

Kampanie linków sponsorowanych

To reklama oferowana głównie przez Google jako Google AdWords. Polega ona na prezentowaniu przekazu reklamowego w wydzielonych boksach widocznych nad wynikami wyszukiwania oraz po boku. Reklama może mieć postać tekstową, ale może być też uzupełniona o grafiki.

Kampanie linków sponsorowanych można prowadzić nawet samodzielnie – w tym celu musimy posiadać konto w Google. Możemy samodzielnie określić wydatki, jakie możemy ponieść w związku z taką reklamą. W ten sposób nie przekroczymy przeznaczonego na ten cel budżetu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.