Jak przedsiębiorca może odkładać na emeryturę?

Jak przedsiębiorca może odkładać na emeryturę?

Dość często słyszymy o niskich emeryturach wśród przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prognozowane najniższe emerytury wśród wszystkich grup zawodowych w Polsce. Na jakie świadczenie może liczyć przedsiębiorca i jak może dodatkowo...

Dość często słyszymy o niskich emeryturach wśród przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prognozowane najniższe emerytury wśród wszystkich grup zawodowych w Polsce. Na jakie świadczenie może liczyć przedsiębiorca i jak może dodatkowo odkładać na swoją jesień życia?

W Polsce działa około 2 milionów małych firm, które prowadzone są jako jednoosobowe działalności gospodarcze. W dużej mierze prowadzone są też przez osoby samozatrudnione, które zakładają własne firmy, aby pracować dla pracodawcy i tym samym obniżyć swoje koszty zatrudnienia.

W przypadku przedsiębiorców odkładanie na emeryturę jest nieco inne niż w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przy umowie o pracę dla pracownika odkłada się określony procent wypłaty, dlatego im większa wypłata, tym większa emerytura. Przedsiębiorcy z kolei mogą ustalić, ile będą przeznaczali na swoją przyszłą emeryturę.

Dlaczego emerytury przedsiębiorców są takie niskie?

Prognozy niskich emerytur wśród przedsiębiorców wynikają przede wszystkim z tego, że większość z nich decyduje się na płacenie najniższych składek z możliwych. Zgodne z przepisami przedsiębiorcy mogą płacić składkę wynoszącą nie mniej niż 60% średniego wynagrodzenia, ale mogą również zdeklarować, że będą płacili składkę wyższą. W związku z tym obecnie większość przedsiębiorców płaci składkę w wysokości około 1 100 złotych.

Warto również wskazać, że nowe przedsiębiorstwa mogą liczyć na ulgę. Gdy zakładamy firmę po raz pierwszy, wówczas przez dwa lata możemy płacić niższe składki niż pełne. Wówczas składka emerytalna wynosi nieco ponad 100 złotych. To także powoduje, że jego konto emerytalne nie jest zasilane wysoką sumą, co w konsekwencji prowadzi do mniejszej emerytury.

Dlaczego firmy płacą niskie składki?

Płacenie niższych składek wynika głównie z tego, że przedsiębiorcy po prostu nie zarabiają tak dużo – dotyczy to głównie mikro firm, gdzie zatrudnienie jest niskie, a zarobki też często nie są bardzo wysokie. W rezultacie przedsiębiorcy mają problemy nawet z płatnością tych najniższych, wymaganych składek.

Z drugiej strony są przedsiębiorcy, którzy po prostu nie chcą płacić więcej i wolą oszczędzać na swoją przyszłość osobiście. Dodatkowo, nawet jeżeli przedsiębiorca spłacałby nawet najwyższe możliwe składki, na emeryturze wróci do niego tylko około 30% wpłat.

Jak podwyższyć swoją emeryturę?

Zatem, w jaki sposób podwyższyć swoją emeryturę, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą? Możemy odkładać pieniądze na lokatach, możemy też inwestować. Do dyspozycji mamy też tak zwany trzeci filar, a także specjalne produkty zabezpieczające na przyszłość oferowane głównie przez ubezpieczycieli.

Warto dokonać dywersyfikacja swoich oszczędności. Wtedy część pieniędzy można przeznaczyć na lokatę, z której w razie konieczności będzie można skorzystać, inna część może być zainwestowana, na przykład w nieruchomość czy złoto. Część możemy też odkładać do trzeciego filaru. Pamiętajmy o tym, że nawet niewielkie odkładane kwoty są w stanie zapewnić nam lepszą przyszłość!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.