Jak reklamować firmę mobilnie?

Jak reklamować firmę mobilnie?

Zdecydowana większość Polaków korzysta obecnie ze smartfonów – dzięki tym urządzeniom możemy nie tylko dzwonić czy wysyłać wiadomości, ale również korzystać z internetu. W ślad za rozwojem urządzeń mobilnych poszli również marketingowcy i obecnie do dyspozycji mamy szeroką gamę metod reklamy mobilnej.

Zdecydowana większość Polaków korzysta obecnie ze smartfonów – dzięki tym urządzeniom możemy nie tylko dzwonić czy wysyłać wiadomości, ale również korzystać z internetu. W ślad za rozwojem urządzeń mobilnych poszli również marketingowcy i obecnie do dyspozycji mamy szeroką gamę metod reklamy mobilnej. Co warto wiedzieć na jej temat?

Reklamą mobilną określa się zbiór różnych działań reklamowych, w przypadku których nośnikiem są urządzenia mobilne – najczęściej smartfony, ale również tablety. Reklama ta powiązana jest z usługami telekomunikacyjnymi, pozwalającymi na uzyskanie dostępu przez urządzenia mobilne do internetu.

Wobec tego wtedy, gdy korzystamy z telefonu komórkowego czy tabletu również jesteśmy wystawieni na działania marketingowe, niemniej jednak mają one wówczas nieco inną postać.

Do aktywności mobile marketingowej zalicza się między innymi:

  • tworzenie aplikacji mobilnych
  • przygotowywanie stron i serwisów internetowych działających mobilnie
  • prezentacja reklamy w postaci boksów, linków, informacji na mapach
  • kampanie prowadzone z wykorzystaniem kodów QR
  • działania w sieciach mobilnych, między innymi w mediach społecznościowych

Osoby korzystające z urządzeń mobilnych mogą zatem spotkać się z wieloma różnymi metodami promocji, które mają na celu dokonanie zakupu, zarejestrowanie się na jakiejś stronie, przekazanie swoich danych, czyli osiągnięcie konkretnego efektu.

Jak reklamować się mobilnie?

Aby firma również mogła rozpocząć reklamowanie się mobilnie, konieczne będzie kompleksowe wejście w tę strefę – oznacza to najczęściej, że konieczne będzie wykonanie odpowiedniego serwisu czy strony mobilnej albo też stworzenie aplikacji.

Aktualnie najczęściej zamawia się tak zwane responsywne strony internetowe, które dopasowują się do urządzenia, na którym są wyświetlane. W przypadku urządzeń mobilnych takich jak smartfony czy tablety zmienia się układ strony, co pozwala na łatwą nawigację i wyszukanie potrzebnych informacji. Strony tego rodzaju są zatem najlepszym wyborem dla firmy, która chciałaby być obecna również na urządzeniach mobilnych.

Aplikacje mobilne to druga opcja – w tym przypadku mamy do czynienia z aplikacją dedykowaną, która jest tworzona zgodnie z życzeniem klienta. Może ona pozwalać na dostęp do informacji o formie, może mieć postać sklepu internetowego, dlatego może być indywidualnie dopasowana do oczekiwań zamawiającego.

Firmy jednak najczęściej decydują się na założenie responsywnej strony internetowej, co pozwala im na szybkie odnalezienie w sieci. Dodatkowo, firma może zainwestować również w metody promocji w wyszukiwarce, na przykład za pośrednictwem linków sponsorowanych czy mapy – wtedy jej pozycja może być widoczna na mapie, co pozwala potencjalnym klientom na łatwiejsze dotarcie właśnie do niej.

Warto skorzystać z pomocy ekspertów

Aktualnie działa bardzo dużo różnych agencji marketingowych, które zapewniają swoim klientom kompleksową pomoc w zakresie reklamy mobilnej – ich usługi obejmują między innymi projektowanie stron, tworzenie aplikacji, przygotowywanie kampanii reklamowych odbywających się mobilnie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.