Reklama kontekstowa – czyli jaka?

Reklama kontekstowa – czyli jaka?

Dobra reklama to taka, która będzie mogła trafić bezpośrednio do odbiorców i od razu zachęcić ich do dokonania konkretnej akcji. Właśnie w tym celu powstała reklama kontekstowa, którą spotykamy w internecie bardzo często.

Dobra reklama to taka, która będzie mogła trafić bezpośrednio do odbiorców i od razu zachęcić ich do dokonania konkretnej akcji. Właśnie w tym celu powstała reklama kontekstowa, którą spotykamy w internecie bardzo często. Na czym dokładnie polega ten model reklamy i jak można z niego skorzystać?

Reklamą kontekstową określamy taki sposób prezentowania reklam użytkownikom stron internetowych, który pozwala na dopasowanie treści reklam do zawartości tych stron WWW. Wobec tego w reklamie kontekstowej liczy się właśnie kontekst – to, w jakim znajduje się ona otoczeniu.

Główną ideą reklamy kontekstowej jest to, że jeśli będzie ona powiązana z kontekstem, wtedy osoba oglądająca daną reklamę będzie mogła zareagować na nią lepiej niż wtedy, gdy reklama ta nie będzie powiązana z kontekstem, na przykład zainteresowaniami czy poszukiwanymi na stronie WWW informacjami.

Rodzaje reklamy kontekstowej

Reklama kontekstowa może występować w kilku różnych wariantach, dlatego też można również spotkać się z jej różną postacią na stronach internetowych.

Pierwsza odmiana reklamy kontekstowej to wyświetlanie jej na zewnętrznych stronach WWW, których właściciele zgodzili się na publikowanie takiej reklamy. Wówczas, na podstawie specjalnych algorytmów, dopasowuje się reklamę do konkretnej strony WWW. Reklama ta może mieć postać tekstową, może mieć też grafikę albo animację. Zwykle ma postać panelu bocznego, boksu reklamowego, listwy.

Drugi typ reklamy kontekstowej to reklama sponsorowana, która jest wyświetlana bezpośrednio w wyszukiwarce internetowej. W zależności od tego, jakie słowa zostaną wprowadzone do wyszukiwarki, taka reklama zostanie zaprezentowana. Przykładem takiej reklamy są kampanie linków sponsorowanych Google AdWords.

Schemat działania reklamy kontekstowej

Zatem reklama kontekstowa pozwala na dopasowanie się do strony internetowej na podstawie różnych algorytmów oraz słów kluczowych. To właśnie one wpływają na postać tej reklamy i mogą zmieniać się w zależności od tego, jakie są obecne zainteresowania, potrzeby internautów.

Pierwszym etapem związanym ze stworzeniem reklamy kontekstowej jest przygotowanie określonej listy haseł kluczowych, które będą związane z reklamą. Następnie, gdy reklama zostanie wdrożona, będzie pojawiała się na określonych stronach WWW czy w wyszukiwarce, gdy użytkownik posłuży się tymi hasłami albo na podstawie algorytmów.

Taka forma działania reklamy kontekstowej pozwala na uzyskanie bardzo dobrej skuteczności, ponieważ wtedy przekaz reklamowy trafia jedynie do najbardziej zainteresowanych osób, a nie do tych, które nie są zaciekawione konkretnymi produktami czy usługami.

Jak rozlicza się reklamę kontekstową?

Warto także wspomnieć o rozliczeniach, ponieważ w przypadku reklamy kontekstowej najczęściej stosuje się model reklamy efektywnościowej, czyli płatność odbywa się za konkretne akcje internautów.

W modelu efektywnościowym spotykamy się najczęściej z rozliczeniem PPC, czyli Pay Per Click, czyli płatności za kliknięcie. W tym przypadku opłata pobierana jest jedynie wtedy, gdy użytkownik kliknie w reklamę.

Spotykamy się również z rozliczeniami typu PPM, czyli za emisję reklamy – wówczas nie ma znaczenia liczba kliknięć, ponieważ koszt jest stały w zależności do czasu emisji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.