Jak skorygować fakturę VAT?

Jak skorygować fakturę VAT?
Jak skorygować fakturę VAT?

Każdemu przedsiębiorcy wystawiającemu faktury VAT może przydarzyć się błąd. W takim przypadku konieczne jest dokonanie korekty. W jaki sposób zgodnie z przepisami prawa powinniśmy korygować faktury VAT?

Gdy faktura VAT okaże się błędna albo zgubi się lub zniszczy, powinniśmy przygotować jeszcze jeden dokument, który będzie zastępstwem pierwszego. W przypadku błędów w fakturze stosuje się dwa takie dokumenty, a mianowicie noty korygujące i faktury korygujące. Czym dokładnie są i jak je stosować?

Nota korygująca i faktura korygująca – różnice:

- nota korygująca – dokument wystawiany przez nabywcę usługi albo towaru

- faktura korygująca – dokument wystawiany przez sprzedawcę usługi albo towaru

Wobec tego wtedy, gdy podczas wystawiania faktury do dokumentu wkradł się jakiś błąd, będziemy musieli przygotować fakturę korygującą. Jeśli otrzymaliśmy błędny dokument, wtedy trzeba będzie wystawić notę korygującą.

Kiedy dokładnie stosuje się faktury korygujące?

Najczęstszym powodem wystawiania faktur korygujących są błędne obliczenia albo inne dane liczbowe na pierwotnym dokumencie. Przykładowo, błędy mogą dotyczyć one ilości towaru, stawki podatkowej, kwoty podatku, a tym samym kwoty netto oraz brutto.

Ponadto, z wykorzystaniem faktury korygującej możemy też dokonać innych zmian w dokumencie, na przykład udokumentować nieprzyjęcie wykonania usługi czy zwrot towaru przez klienta. Korekta może też posłużyć do udzielenia rabatu kupującemu czy poprawy mniej istotnych błędów, które nie wpływają na koszty.

Jak wystawia się faktury korygujące?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, faktury korygujące może wystawiać sprzedawca towarów albo usług, który przygotował wcześniej błędną fakturę. Faktura ta powoduje zmianę wartości liczbowych, dlatego nakłada ona obowiązki również na drugą stronę transakcji, czyli na kupującego, który musi wprowadzić też odpowiednie zmiany w swoich księgach.

Faktura korygująca powinna mieć te same dane, co normalna faktura VAT. Różnica dotyczy głównie zmiany błędów oraz nowego tytułu, a mianowicie stosuje się oznaczenie „Faktura korygująca”. Dane podlegające zmianie są przedstawiane w wersjach przed i po korekcie.

Warto wskazać, że jeśli na fakturze korygującej pojawiają się zmienione wartości liczbowe, w takim przypadku musi być ona podpisana przez każdą ze stron transakcji. Jeśli jednak zmiany dotyczą mniej znaczących kwestii, na przykład danych sprzedawcy, daty, numeru faktury, wtedy nie ma potrzeby podpisu.

Kiedy wystawia się noty korygujące?

Druga forma poprawy faktury to nota korygująca. W tym przypadku mówimy o dokumencie wystawianym przez przedsiębiorcę, który fakturę otrzymał. Dokument ten służy do korygowania błędów mniejszej wagi, które nie wpływają na kwotę faktury i stawki podatkowe.

Podobnie jak w przypadku faktur korygujących, konieczne jest także odniesienie się do oryginalnego dokumentu. Warto też wskazać, że konieczne jest uzyskanie podpisów na dokumencie przez każdą stronę transakcji.

Notę lub fakturę korygującą powinno się wystawić tak szybko, jak dostrzeżone zostaną błędy.