Jak sprawdzić, czy partner biznesowy jest wiarygodny?

Jak sprawdzić, czy partner biznesowy jest wiarygodny?

Chcesz mieć pewność, że twój partner biznesowy będzie wiarygodny i robienie z nim interesów nie będzie ryzykowne? W takim przypadku możesz zrobić to na kilka różnych sposobów. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę!

Dzięki posiadaniu szerszej wiedzy o kontrahencie możemy znacznie zmniejszyć ryzyko niepowodzenia transakcji – nieotrzymania należnych pieniędzy za wykonaną usługę lub dostarczony towar. W ten sposób unikamy działań związanych z trudną i nie zawsze efektywną windykacją długów.

Sprawdź opinie on-line

Dzisiaj znajdywanie informacji o kontrahentach jest znacznie łatwiejsze niż przed laty. Wynika to głównie z faktu, że do dyspozycji mamy internet, a więc pełną gamę informacji o różnych przedsiębiorcach – zarówno dużych firmach, jak i mniejszych działalnościach. Pomocne są w szczególności fora internetowe i portale społecznościowe, których użytkownicy wymieniają się pomiędzy sobą informacjami, ale mamy też do dyspozycji oficjalne bazy.

Aby sprawdzić opinie na temat ewentualnego kontrahenta, wystarczy tylko dostęp do internetu. Wpisujemy wtedy do okienka wyszukiwarki nazwę firmy albo imię i nazwisko jej właściciela. Jeśli klienci albo inni kontrahenci nie mają o firmie zbyt dobrego zdania, możemy zwykle od razu znaleźć dane na ten temat.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że część informacji może być elementem kampanii marketingowych – wspierających albo odradzających jakąś firmę. Przykładowo, gdy opinie na forach pisane są przez osoby z małą liczbą wpisów, warto uważać, ponieważ mogą być to opinie opłacone.

Skorzystaj z ogólnodostępnych baz

Kontrahenta możemy sprawdzić również w ogólnodostępnych bazach. W ich przeszukaniu pomocne są numer NIP oraz numer REGON, które nadawane są każdej firmie. Dzięki nim szybko, łatwo i bezpłatnie możemy sprawdzić dane w takich bazach jak:

Bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Krajowy Rejestr Sądowy – dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych, akcyjnych

Portal Informacyjny należący do GUS – Głównego Urzędu Statystycznego

Oprócz tych krajowych baz możemy skorzystać też z dodatkowych, na przykład z baz dłużników. Do dyspozycji mamy między innymi Biura Informacji Gospodarczej takie jak Krajowy Rejestr Długów – KRD, ERIF Rejestr Dłużników oraz InfoMonitor.

Sprawdzenie kontrahenta w ZUS i US

Zazwyczaj powyższe metody pozwalają nam już na określenie, czy z konkretnym kontrahentem warto współpracować. Gdy jednak potrzebujemy dodatkowej pewności, możemy również zwrócić się o przekazanie informacji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Od tych instytucji możemy otrzymać informacje, czy firma nie zaleta z należnościami. Z US możemy dodatkowo uzyskać informacje, czy firma jest czynnym podatnikiem VAT.

Zatem wtedy, gdy mamy podejrzenia, że nasz kontrahent może nie być wiarygodny, albo po prostu chcemy go dokładniej sprawdzić, powinniśmy zapoznać się z informacjami, które znajdziemy w różnych bazach oraz z internecie – unikniemy wtedy sporych kłopotów!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.