Czy możliwa jest pożyczka firmowa bez dokumentów księgowych?

Czy możliwa jest pożyczka firmowa bez dokumentów księgowych?

​Chcesz otrzymać pożyczkę firmową? W takim przypadku wymogi, które należy przy tym spełnić, zależne są od tego, jaką pożyczkę chcemy wziąć a także, gdzie będziemy o nią wnioskowali. Jednym z częstych warunków udzielenia pożyczki jest przekazanie dokume...

Chcesz otrzymać pożyczkę firmową? W takim przypadku wymogi, które należy przy tym spełnić, zależne są od tego, jaką pożyczkę chcemy wziąć a także, gdzie będziemy o nią wnioskowali. Jednym z częstych warunków udzielenia pożyczki jest przekazanie dokumentów księgowych firmy. Nie jest to jednak konieczne w każdym przypadku.

Dzisiaj pożyczkę firmową możemy otrzymać zarówno w bankach, jak i firmach pozabankowych. Do dyspozycji mamy wiele ofert, dlatego znalezienie tej odpowiedniej nie powinno być trudne – możemy przejrzeć je on-line. Przy sprawdzaniu propozycji powinniśmy także szczególną uwagę zwrócić na dokumenty, które musimy dostarczyć pożyczkodawcy.

Jeśli nie spełnimy wymogów stawianych nam przez banki czy przez firmy pożyczkowe, wtedy po prostu nie otrzymamy pieniędzy. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że warunki te różnią się i czasami nie musimy po prostu przygotowywać całej sterty dokumentów – wystarczy tylko posiadanie dowodu osobistego i podstawowych danych o firmie, aby pieniądze mieć na swoim koncie nawet tego samego dnia.

Wymagane dokumenty różnią się w zależności od firmy

Banki oraz firmy pożyczkowe mają najczęściej inne wymogi w zależności od tego, z jaką formą prawną i podatkową przedsiębiorstwa mają do czynienia. Większość banków udziela pożyczek zarówno tym mikro, jak u dużym przedsiębiorstwom, w tym spółkom. Firmy pożyczkowe pozabankowe mogą mieć tutaj już swoje ograniczenia, na przykład pożyczki nie będzie mogła dostać spółka, ale tylko osoba prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą.

Musimy też wskazać, że wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od tego, jak firma rozlicza się z fiskusem. Tutaj dochodzimy do tematu dokumentów księgowych, które mogą być wymagane do udzielenia pożyczki.

Przykładowe dokumenty wymagane przy pożyczce firmowej zależnie od opodatkowania:

- karta podatkowa – decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego podatku dochodowego

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zeznanie PIT-28 o wysokości uzyskanych przychodów, ewidencja przychodów na bieżący okres, ostatnia strona ewidencji przychodów za ostatni rok, spis z natury, wykaz środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych,

- uproszczona księgowość – deklaracje podatkowe PIT-36 albo PIT-36L z załącznikiem PIT/B za ukończony rok, podsumowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wydruk z księgi za ostatni zakończony rok z rozliczonymi stanami magazynowymi

- pełna księgowość – bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata i za okres bieżący, deklaracja podatkowa PIT lub CIT

Oczywiście, są to tylko przykładowe dokumenty, dlatego bank czy firma pożyczkowa mogą nie wymagać wszystkich z nich. Dokładne informacje możemy znaleźć na stronach internetowych banków oraz w placówkach.

Czy możliwa jest pożyczka bez dokumentów księgowych?

Tak! Taka pożyczka jest możliwa do uzyskania, gdy nie chcemy męczyć się z przygotowywaniem powyższych dokumentów. Znajdziemy ją przede wszystkim pozabankowo.

W Aasa oferujemy pożyczkę ratalną do 10 000 złotych na 2 lata bez żadnych dokumentów księgowych. Złóż wniosek już teraz!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.