Jak sprawdzić kontrahenta?

Jak sprawdzić kontrahenta?

Dzięki uzyskaniu informacji o potencjalnym kontrahencie jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności. Możemy uniknąć niebezpieczeństwa braku spłaty pieniędzy z faktury, co może narazić nas nawet na problemy z płynnością finansową. Jak wobec tego sprawdzić kontrahenta?

Uzyskanie informacji o przedsiębiorcach jest obecnie bardzo proste, ponieważ do dyspozycji mamy internet. Oczywiście, samodzielne poszukiwanie informacji nie zawsze jest w pełni skuteczne, ale za to pozwala nam w przybliżeniu określić, czy zawarcie umowy z konkretnym kontrahentem wyjdzie nam na dobre.

Gdy również obawiasz się, że twój nowy kontrahent może być powodem wielu kłopotów, zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem!

Poszukaj informacji przez wyszukiwarkę

To najprostsza i bardzo skuteczna metoda weryfikacji kontrahenta. Wpisujemy wtedy do wyszukiwarki internetowej nazwę firmy czy imię i nazwisko przedsiębiorcy. Znajdziemy wtedy odnośniki do różnych stron internetowych, spośród których możemy wyłowić też te, które informują o jego sytuacji finansowej.

Przez wyszukiwarkę możemy też łatwo wyszukać opinie i referencje na temat firmy wystawiane przez klientów – one także mogą pomóc nam w podjęciu decyzji.

CEIDG – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Potencjalnego kontrahenta możemy sprawdzić też w bazach CEIDG, gdy prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. W bazach możemy znaleźć informacje z wykorzystaniem nazwiska, numeru NIP czy adresu.

Z bazy możemy dowiedzieć się, czy firma jest aktywna i zarejestrowana, czy została wykreślona z rejestru, czy zawieszone.

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Dane w KRS również mogą być bardzo pomocne w weryfikacji kontrahenta, ale dotyczy to tylko spółek prawa handlowego. Wobec tego w Krajowym Rejestrze Sądowym nie znajdziemy informacji o osobach fizycznych prowadzących firmy.

W KRS znajdziemy informacje o rodzaju i okresie działania spółki, jej dane adresowe, wielkość kapitału. Także możemy znaleźć dane o postępowaniach upadłościowych, długach wobec ZUS oraz urzędu skarbowego. Możemy więc określić, czy kontrahent jest wiarygodny.

Rejestry dłużników

W sprawdzeniu kontrahenta mogą pomóc nam też różne rejestry dłużników, a dokładniej biura informacji gospodarczej. Zawierają one informacje dotyczące zadłużonych podmiotów, w tym przedsiębiorców.

Możemy znaleźć informacje w bazach takich jak ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów (KRD) BIG czy Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG). Uzyskanie informacji w rejestrach tego rodzaju może być związane z dodatkowymi kosztami.

Wywiadownie gospodarcze

Najdroższym, ale też najbezpieczniejszym sposobem na uzyskanie informacji o innych firmach jest skorzystanie z tak zwanych wywiadowni gospodarczych. Są to najczęściej biura detektywistyczne, które sprawdzają firmy dla swoich klientów.

Wywiadownie gospodarcze są w stanie dostarczyć pełną gamę informacji do swoich klientów w postaci rozbudowanych analiz obejmujących nawet całe branże.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.