Kradzież samochodu w leasingu – co zrobić?

Kradzież samochodu w leasingu – co zrobić?

Aktualnie wiele firm decyduje się na wzięcie samochodu w leasing. To zdecydowanie korzystniejsza forma pozyskania pojazdu niż kredyt samochodowy. Mogą korzystać z niej również nowe firmy, które nie mają jeszcze dużej zdolności kredytowej. Co jednak powinniśmy zrobić wtedy, gdy samochód wzięty w leasing zostanie ukradziony?

 

Leasing samochodu nowego czy używanego to jedna z popularnych propozycji dla przedsiębiorców. W leasing możemy zarówno wziąć pojazd osobowy, jak i dostawczy. Dzięki temu, że leasingujemy samochód, nie musimy dostarczać wielu dokumentów i posiadać wysokiej zdolności kredytowej. Leasing pozwala również na uzyskanie dodatkowych korzyści, na przykład podatkowych.

Wyleasingowanie samochodu nie oznacza, że stajemy się jego właścicielem. Pojazd jest cały czas w posiadaniu firmy leasingowej, która udostępnia go swoim klientom za opłatą. Po zakończeniu umowy leasingowej jesteśmy w stanie wykupić pojazd za określoną cenę.

Kradzież może dotyczyć każdego

W Polsce kradzione są różne samochody. Są takie, które częściej padają łupem złodziei, ale też i te mniej popularne mogą być skradzione. Oczywiście, pojazd powinien być odpowiednio zabezpieczony przed kradzieżą oraz parkowany w bezpiecznych miejscach – wtedy jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko kradzieży. Co jednak zrobić wtedy, gdy kradzież już miała miejsce?

Kradzież wyleasingowanego samochodu może oznaczać dla nas stratę pieniędzy. Musimy pamiętać o tym, że właścicielem przez cały czas pozostaje firma leasingowa, więc to ona traci pojazd. Możemy jednak zabezpieczyć się przed taką sytuacją.

Ubezpieczyciel zwraca pieniądze firmie leasingowej

Jako że to firma leasingowa jest właścicielem pojazdu, to ona otrzymuje pieniądze w przypadku kradzieży. Ubezpieczyciel nie wypłaca ich firmie, która zdecydowała się na leasing. Szczegóły znajdziemy w sygnowanej przez nas umowie, która powie nam zwykle, że w razie kradzieży lub też zniszczenia pojazdu raty leasingowe nie są możliwe do zwrotu, nawet w sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci pieniądze za kradzież auta.

Jednak nie jest to jedyna możliwość. Także niektóre firmy leasingowe zastrzegają, że w razie kradzieży pojazdy klient nadal ma płacić raty leasingowe. Warto wobec tego spędzić, jaką umowę podpisujemy, aby nie narazić się na poważne problemy.

Warto też wskazać, że raty leasingowe powinniśmy płacić aż do momentu, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe rozpatrzy dany problem. W związku z tym może oznaczać to dla nas dodatkowe koszty wtedy, gdy nie mamy samochodu do użytku.

Ubezpieczenie GAP

Możemy jednak ochronić się przed takimi wysokimi kosztami. W tym celu zostały oprocentowane ubezpieczenia GAP, które nazywane są również ubezpieczeniami od kosztów różnicy. Są bardzo pomocne wtedy, gdy mamy do czynienia z kradzieżą auta czy szkodą całkowitą podczas trwania umowy leasingowej.

Warto wobec tego sprawdzić, czy przy wzięciu samochodu w leasing umowa ubezpieczeniowa tego rodzaju również będzie możliwa do sygnowania. Jest to dodatkowy koszt, ale też pozwala nam na znaczne zredukowanie ryzyka w przypadku kradzieży wyleasingowanego pojazdu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.