Jak uchronić firmę przed bankructwem?

Jak uchronić firmę przed bankructwem?

Szacuje się, że aż około 7 na 10 nowych firm jest zamykanych już w pierwszym roku działalności. Może wynikać to zarówno z sytuacji w wybranej branży, z dużej konkurencji, ale również z popełnianych błędów, które prowadzą do bankructwa. O czym powinien pami...

Szacuje się, że aż około 7 na 10 nowych firm jest zamykanych już w pierwszym roku działalności. Może wynikać to zarówno z sytuacji w wybranej branży, z dużej konkurencji, ale również z popełnianych błędów, które prowadzą do bankructwa. O czym powinien pamiętać początkujący przedsiębiorca, aby uchronić swój biznes przed plajtą?

Do bankructwa firmy dochodzi wtedy, gdy jej wpływy stają się znacznie mniejsze niż wydatki. Oczywiście, gdy dojdzie do takiej właśnie sytuacji, przedsiębiorca wcale nie musi od razu zamykać firmy. Może zawiesić swoją działalność, gdy prowadzi ją jako jednoosobowa działalność gospodarcza, może również wziąć pożyczkę, aby czasowo poprawić swoją sytuację finansową. Jednak gdy takie plany nie pomagają, nie pozostaje nic innego, jak zamknięcie firmy.

Można się jednak przed tym uchronić. Wystarczy poznać i zapamiętać kilka kluczowych kwestii, które dotyczą decyzji biznesowych. Razem z nimi można obniżyć ryzyko bankructwa i łatwiej przetrwać trudne czasy.

Naucz się zarządzać pieniędzmi firmy

Umiejętne zarządzanie finansami to w biznesie podstawa. W dużych firmach zajmują się tym specjaliści, w mniejszych najczęściej sam właściciel i to od niego zależy, czy biznes przetrwa najbliższe lata. Bez szerokiego doświadczenia i wiedzy trudno jednak o stuprocentowo trafne decyzje.

W małym biznesie najważniejsze jest zarządzenie pieniędzmi w taki sposób, aby nie dopuszczać do nadmiernego zadłużenia. Oczywiście, w początkowej fazie działania firmy długi są często czymś zwyczajnym, na przykład jako pożyczka ratalna na start działalności. Należy jednak pamiętać o tym, żeby przygotować taką strategię finansową, która nie będzie zakładała wysokich długów i ryzykownych inwestycji. Pieniądze powinny być też odkładane – wydawanie wszystkiego od razu może przyczynić się do plajty.

Monitoruj spłatę długów

Jeśli jakiś kontrahent albo klient ma w stosunku do ciebie długi, monitoruj sytuację. Brak spłaty zadłużenia w terminie może także doprowadzić firmę do bankructwa, co w przypadku mniejszych działalności jest dość często spotykane.

Aby zmniejszyć ryzyko związane z brakiem spłaty długów, firma może wcześniej sprawdzać swoich kontrahentów, na przykład w dostępnych on-line bazach. Gdy dochodzi do zadłużenia, warto pomyśleć o przesłaniu do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty. Często jest ono skutecznym sposobem na nakłonienie go do uregulowania zobowiązania.

Zmieniaj się w zależności od potrzeb klientów

Szacuje się, że dość duży odsetek bankructw wśród małych firm wynika z tego, że na oferowane przez nie usługi czy produkty nie ma popytu Właśnie dlatego wtedy, gdy zauważamy, że sprzedaż nie idzie zbyt dobrze, warto pomyśleć o wprowadzeniu zmian, na przykład dołączeniu do oferty nowych propozycji czy całkowitej zmianie branży.

Przedsiębiorca powinien stale sprawdzać oczekiwania rynku – klienci mają swoje szczególne potrzeby, które regularnie się zmieniają, więc podążanie za nimi pozwoli firmie na utrzymanie się na powierzchni. Gdy firma będzie działać w oderwaniu od oczekiwań klientów, może szybko pójść na dno.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.