Ile firm można mieć jednocześnie?

Ile firm można mieć jednocześnie?

Masz już własną firmę i myślisz o założeniu kolejnej? Czy to możliwe zgodnie z przepisami prawa? Przepisy pod tym względem są jednoznaczne.

Obecnie założenie własnej działalności gospodarczej nie jest skomplikowane – możemy zrobić to nawet całkowicie przez internet. Osoby fizyczne zakładające jednoosobową działalność gospodarczą robią to za pośrednictwem CEIGD – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To serwis dostępny także on-line, dzięki któremu firmy mogą również korzystać z innych dedykowanych dla nich rozwiązań.

Oczywiście, samo założenie działalności gospodarczej to jeszcze nie wszystko. Przedsiębiorca musi również pamiętać o innych ciążących na niego obowiązkach. Gdy jednak pomysł na biznes okazał się strzałem w dziesiątkę i zaczyna przynosić on atrakcyjne zyski, może pojawić się koncepcja nowej działalności. Czy w takim przypadku osoba fizyczna mająca już jedną firmę zarejestrowaną w CEIDG może założyć kolejną?

Tylko jedna firma dla osoby fizycznej

Niestety, pod tym względem przepisy wskazują, że jedna osoba fizyczna może powadzić tylko jedną działalność gospodarczą w Polsce. Wynika to z art. 27 ust. 2 pkt 5 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który mówi, że wniosek niepoprawny o wpis do CEIDG to między innymi taki wniosek, który dotyczy osoby już wpisanej do CEIDG.

Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca musi prowadzić swoją działalność tylko w jednej branży, którą obrał przy rejestracji pierwszej firmy? Nie, nie jest to konieczne! Rozwiązaniem w tym przypadku będzie rozszerzenie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa.

Jedna firma daje mnóstwo możliwości

Przy rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca podaje branżę, w której działa. W tym celu określa się ją przez specjalne kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Najczęściej przedsiębiorcy podają tylko wybrany kod dotyczący planowanej do prowadzenia działalności. Warto jednak pamiętać o tym, że kody te można zmieniać i można dodawać do nich nowe.

Przedsiębiorca może wybrać wiele różnych rodzajów działalności gospodarczej – także takich, które nie są związane ze sobą. Co ważne, kody te można zmieniać również przez internet za pośrednictwem serwisy on-line CEIDG albo można zrobić to tradycyjnie, czyli przygotować wniosek papierowy. Zatem wtedy, gdy firma chce rozszerzyć albo zmienić profil, może po prostu zmienić kod PKD i w ramach jednej firmy prowadzić różne działalności.

Jedna działalność, ale wiele spółek

Warto przy tym wskazać, że przedsiębiorca mający już założoną działalność gospodarczą może także być współwłaścicielem spółki, na przykład spółki cywilnej, która jest najprostszą formą takiej działalności.

W przypadku spółek nie ma żadnych ograniczeń – każdy przedsiębiorca ma możliwość założenia i uczestniczenia w dowolnej liczbie spółek. Wtedy, gdy działa on w spółce, musi również zgłosić odpowiednią informację do CEIDG.

Podsumowując, przedsiębiorca może mieć tylko jedną jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną na swoje nazwisko, ale może być współwłaścicielem wielu spółek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.