Ekologia w biznesie – to się opłaca!

Ekologia w biznesie – to się opłaca!

Dzisiaj coraz większe znaczenie przykładamy do ekologii. To także opłacalne w kontekście biznesu. Firmy, które są przyjazne dla środowiska, mogą uzyskać wiele korzyści. Można odczuć je nawet wtedy, gdy prowadzimy mały, jednoosobowy biznes!

Coraz większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego, produkcja dużej ilości śmieci, kurczące się zasoby naturalne – to wszystko powoduje, że ekologia to tak naprawdę mus. Bez działań proekologicznych nie będziemy w stanie zatrzymać postępującej destrukcji Ziemi.

Często możemy spotkać się z przekonaniem, że bycie ekologicznym jest drogie. Oczywiście, ekologiczne budynki, środki czystości, jedzenie, paliwa są droższe, niemniej jednak należy traktować je jako inwestycję w przyszłość. Co więcej, firmy, które stawiają na ekologię w biznesie, mogą również poprawić swój wizerunek i zyskać w oczach wielu klientów.

Zalety bycia eko w biznesie:

- wzrost efektywności energetycznej

- mniejsze wydatki związane z utrzymaniem budynków

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju

- tworzenie nowych miejsc pracy

- poprawa wizerunku firmy w biznesie

- zdobycie nowych klientów, którym zależy na ekologii

Firmy mogą inwestować w ekologię na różne sposoby. Te największe mogą robić to poprzez budowę własnych farm wiatrowych czy solarnych, tworzenie specjalnych instalacji oczyszczających ścieki i odzyskujących czystą wodę, korzystanie z ekologicznego ogrzewania budynków. Takie „zielone” inwestycje wymagają sporych nakładów finansowych, dlatego mogą pozwolić sobie na nie tylko niektóre firmy.

Ekologiczna mała firma

Co może zrobić przedsiębiorca prowadzący własny sklep internetowy czy świadczący określone usługi? Także i on może wspierać środowisko naturalne. Wprawdzie będzie ono odbywało się w mniejszym stopniu w porównaniu z dużymi firmami, niemniej także jest to wkład, który warto ponieść.

Przykładowo, sklep internetowy może korzystać z ekologicznych środków do pakowania – zamiast wykorzystywać folie może wybrać papier, zamiast plastikowych wypełniaczy może stosować łatwiejszy w przetworzeniu papier albo specjalne biodegradowalne wsypy. Warto pamiętać o tym, że folia termozgrzewalna i czarny plastik nie mogą być odzyskane podczas procesu recyklingu!

Formą oszczędności i proekologicznego działania jest też korzystanie z dokumentów elektronicznych zamiast drukowanych. Ważna jest także segregacja produkowanych śmieci i oszczędzanie zasobów – energii i wody, na przykład poprzez przejście na energooszczędne źródła światła LED. Niektóre firmy promują też tych klientów, którzy korzystają z rowerów jako ekologicznego środka transportu.

Przedsiębiorstwo może też angażować się w różne proekologiczne działania w swojej lokalnej społeczności, na przykład w akcje sprzątania lasu. W przypadku sklepów stacjonarnych można ułatwić klientom oddanie zużytych sprzętów, baterii czy świetlówek, wystawiając specjalne pojemniki.

Podsumowując, bycie ekologicznym jest opłacalne – nawet mała firma jest w stanie wpłynąć swoimi działaniami na losy planety, a przy tym może również działać wtedy na swoja korzyść, budując swój pozytywny wizerunek!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.