Jak ustala się optymalną cenę sprzedaży?

Jak ustala się optymalną cenę sprzedaży?

Zakładasz firmę i zamierzasz prowadzić działalność polegającą na sprzedaży określonych produktów czy usług? W takim przypadku czeka cię jedno ważne zadanie, a mianowicie ustalenie optymalnych cen. Czym warto się wtedy kierować?

Wiele firm sprzedających takie same produkty czy świadczących te same usługi dyktuje konsumentom różne ceny. W przypadku niektórych są one dość wysokie, inne z kolei oferują ceny na znacznie niższym, bardziej atrakcyjnym poziomie.

Przedsiębiorcy mają możliwość samodzielnego ustalania optymalnej ceny sprzedaży produktów. Zanim jednak dojdzie do ustalenia ceny, konieczne jest dokładne przeanalizowanie własnej sytuacji oraz konkurencji – właśnie wtedy możliwe jest uzyskanie tej optymalnej ceny.

Optymalna cena sprzedaży

Optymalną ceną sprzedaży określamy ustalony poziom sprzedaży danego produkty i jego ceny, przy której firma jest w stanie uzyskać maksymalny zysk.

W celu ustalenia optymalnej ceny sprzedaży stosuje się różnego rodzaju strategie cenowe, które określane są również mianem polityki cenowej. Przez strategię cenową rozumiemy tutaj koncepcję oraz działania służące do tego, aby przez optymalną cenę sprzedający mógł uzyskać najwyższe zyski.

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji pełną gamę strategii cenowych, dlatego warto przypatrzeć się bliżej wybranym z nich.

Strategia niskich cen

To obecnie jedna z najczęściej spotykanych strategii ustalania optymalnej ceny sprzedaży – mamy tutaj do czynienia z chęcią pokonania konkurencji na rynku niskimi, przystępnymi dla konsumentów cenami.

Taka strategia najczęściej używana jest nowe przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczęły swoją działalność gospodarczą, ale chcą jak najszybciej przejąć część rynku. Również wykorzystują ją liderzy na rynku, którzy przez to chcą doprowadzić do zablokowania działań konkurencji.

Główną zaletą strategii niskich cen jest możliwość szybkiego przyciągnięcia wielu nowych konsumentów, ale z drugiej strony należy pamiętać o tym, że nie ma ona racji bytu w perspektywie długoterminowej. Firmy, które angażują się zbyt długo w takie wojny cenowe z konkurencją, wyniszczają również siebie.

Strategia średnich cen

Kolejna strategia wykorzystywana przy ustalaniu cen to tak zwana strategia średnich cen. Polega ona na oferowaniu towarów po średnich cenach rynkowych, a przy tym pozwala na zbudowanie przewagi nad konkurencją oferującą ceny na wyższym poziomie.

Sprawdza się ona wtedy, gdy przedsiębiorca jest w stanie zaoferować klientowi dodatkowe korzyści. Mogą zaliczać się do nich między innymi niezawodność produktu, jego atrakcyjne wzornictwo, trwałość, dodatkowe korzyści związane z obsługą klienta, na przykład wygodna obsługa zwrotów i wymiany, dodatkowe bonusy.

Strategia wysokich cen

Wyróżniamy również strategię wysokich cen – w tym przypadku ustala się możliwie jak najwyższe ceny. Taka strategia ma swoje zastosowanie głównie wtedy, gdy rośnie popyt na konkretne produkty, dlatego też przedsiębiorca może i tak sprzedać je w nieco wyższych niż zwykle cenach. W związku z tym nawet przy wyższych cenach może on osiągać atrakcyjne zyski.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.