Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Jak zawiesić działalność gospodarczą?
Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Gdy nie chcemy na razie prowadzić działalności gospodarczej, na przykład ze względu na wyjazd, trudności z płynnością finansową, sezonowość naszej branży lub brak czasu, możemy dokonać jej zawieszenia. Jak to zrobić?

Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza jej zamknięcia. To nic innego jak specjalna pauza. Potem, gdy będziemy chcieli znów zacząć prowadzić naszą firmę, dokonujemy wznowienia działalności.

Z czym wiąże się zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie jest korzystną propozycją ze względu na ulgi finansowe oraz dodatkowe udogodnienia podatkowe w tym okresie. Przedsiębiorca nie musi wtedy opłacać zaliczek na podatek dochodowy. Także nie musi on składać w urzędzie deklaracji VAT.

W okresie zawieszenia także można wyrejestrować się z ZUS, aby nie płacić składek. Musimy jednak pamiętać o tym, że w terminie 30 dni od zapłaty ostatniej składki ubezpieczeniowej utracimy prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Ponadto okres zawieszenia działalności nie liczy nam się do lat pracy koniecznych do uzyskania emerytury.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest możliwe w przypadku każdej firmy. Aby móc skorzystać z takiej właśnie opcji, powinniśmy spełnić określone ustawowe wymagania.

Zawieszenie działalności gospodarczej możliwe jest tylko wtedy, gdy prowadzimy jednoosobową firmę i nie zatrudniamy pracowników. Warto przy tym wskazać, że pracownikami nie są osoby wykonujące pracę na umowie zlecenia, umowie o dzieło czy umowie agencyjnej.

Na jak długo możemy zawiesić działalność gospodarczą?

Firmy nie możemy zawiesić na zbyt krótki lub zbyt długi okres zgodnie z przepisami prawa. Minimalny czas zawieszenia działalności gospodarczej to 1 miesiąc, z kolei maksymalny do 24 miesiące.

Okres zawieszenia rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku i kończy w momencie złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.

Jak dokonać zawieszenia działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do tego celu służy wniosek CEIDG-1, w którym dokonujemy wpisu o zawieszenie działalności, zaznaczając to we właściwej rubryce.

Warto przy tym wskazać, że data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku CEIDG-1!

Wniosek CEIDG-1 możemy złożyć na kilka sposobów:

osobiście w lokalnym Urzędzie Gminy, Dzielnicy czy Miasta

listownie – konieczne jest wtedy notarialne poświadczenie podpisu

elektronicznie – z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego poprzez serwis e-PUAP

przez pełnomocnika – gdy nie możemy doręczyć wniosku samodzielnie

Jeśli okaże się, że wniosek wypełniliśmy niepoprawnie, wówczas zostaniemy poproszeni o skorygowanie błędów. Przy wniosku elektronicznym system od razu o tym poinformuje. Gdy składamy wniosek w formie papierowej, wtedy mamy 7 dni na jego poprawienie.

Po przyjęciu wniosku otrzymujemy jego kopię z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. W ciągu 3 dni urząd przyjmujący wniosek ma obowiązek przekazać dane do urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS oraz urzędu statystycznego.