Jednolity Plik Kontrolny – co to jest?

Jednolity Plik Kontrolny – co to jest?
Jednolity Plik Kontrolny – co to jest?

Od dnia 1 lipca 2016 roku obowiązują nowe zasady kontroli podatkowej. Wymusiły one na przedsiębiorcach konieczność przekazywania dokładnych danych podatkowych. Są one generowane i przesyłane w formie elektronicznej jako Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie JPK. Czym dokładnie jest Jednolity Plik Kontrolny? Kto ma go składać? Jak to zrobić?

Ministerstwo Finansów wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny przede wszystkim jako sposób na uszczelnienie systemu podatkowego. JPK jako zbiór różnych danych finansowych pozwala na ich łatwą kontrolę przez urzędy, a tym samym szybkie wykrywanie nieprawidłowości.

Jak również wskazano, dzięki zmianom możliwe jest usprawnienie i zwiększenie efektywności dotyczącej kontroli podatkowej. Kontrole mają być realizowane tylko wtedy, gdy w przekazanych plikach zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości.

Jakie informacje znajdują się w Jednolitym Pliku Kontrolnym?

W Jednolitym Pliku Kontrolnym przedsiębiorcy mają zawierać między innymi dane takie jak ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, wyciągi bankowe, faktury, księgi przychodów i rozchodów.

Plik ten ma format ustandaryzowany w postaci arkusza kalkulacyjnego XML. Dzięki temu możliwe jest jego łatwe sprawdzanie i przetwarzanie przez odpowiednie systemy.

Kto musi przygotowywać Jednolity Plik Kontrolny?

Od stycznia 2017 roku wszystkie małe, średnie oraz duże firmy mają obowiązek przygotowywania i przesyłania pliku JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

Od stycznia 2018 roku obowiązek ten będzie dotyczył także mikroprzedsiębiorstw, których jest w naszym kraju najwięcej.

Co to jest JPK_VAT?

JPK_VAT to określenie stosowane na ewidencję sprzedaży i zakupu VAT. Jako że plik ten ma być przesyłany przez wszystkie strony biorące udział w obrocie gospodarczym, możliwe jest łatwiejsze prowadzenie kontroli krzyżowych i wykrywanie niezgodności pomiędzy rejestrami VAT a deklaracjami VAT.

Pozostałe dane, tak zwane struktury, w tym podatkowe księgi przychodów i ewidencja przychodów, księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, operacje magazynowe, muszą być przekazane na żądanie organu podatkowego.

Jak generować Jednolity Plik Kontrolny?

W celu przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli wdrożyć te właśnie zmiany. Gdy prowadzimy rozliczenia samodzielnie, dokładne informacje o aplikacji klienckiej do wysyłania plików JPK możemy znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Firmy, które współpracują z biurami rachunkowymi, nie muszą przygotować JPK samodzielnie. Jego wygenerowaniem oraz przesłaniem zajmą się wówczas pracownicy biura.

Co grozi za brak przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Gdy przedsiębiorca nie przekaże w terminie Jednolitego Pliku Kontrolnego, wówczas naraża się on na karę grzywny. Maksymalna kara to do 120 stawek dziennych, które ustalane są przez sąd. Obecnie maksymalny wymiar kary to aż 3 miliony złotych!

Również możemy narazić się na inne koszty. Gdy nie prześlemy danych w odpowiednim formacie JPK, wówczas możemy zapłacić kartę wynoszącą 2 800 złotych.