Jak zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Jak zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Prowadzenie własnej firmy związane jest z wieloma różnymi kosztami. Nierzadko firmy ponoszą nadmierne opłaty tylko z tego powodu, że nie podjęły odpowiednich działań dążących do tego, aby je obniżyć. Na czym możemy oszczędzić i tym samym zmniejszyć koszty prowadzenia działalności?

 

Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pojawiają się na różnych płaszczyznach – związane są między innymi z lokalem, mediami, transportem, ale również kontem bankowym, podatkami, zatrudnianiem pracowników czy księgowością.

Koszty lokalu

Jednym z wysokich kosztów związanych z działalnością gospodarczą jest koszt lokalu. Jeżeli firma potrzebuje jedynie biura, najczęściej jest ono wynajmowane. Możemy jednak skorzystać z innych, tańszych propozycji, na przykład prowadzić działalność w swoim domu czy też skorzystać z pomocy popularnych obecnie biur co-workingowych.

Inna propozycja to negocjowanie umowy na wynajem lokalu, gdy nie chcemy z niego rezygnować. Przykładowo, możemy negocjować koszty wtedy, gdy mamy niższy obrót.

Koszty mediów

Jednymi z głównych kosztów związanych z komunikacją są w biznesie telefon i internet. Obecnie firmy mogą korzystać z atrakcyjnych ofert u operatorów. Gdy przeznaczamy co miesiąc kilkaset złotych właśnie na ten cel, warto pomyśleć o skorzystaniu z tańszych propozycji operatorów.

Możemy również obniżać koszty poprzez oszczędności na prądzie czy wodzie.

Koszty konta bankowego

Konta bankowe przeznaczone dla przedsiębiorców związane są z wyższymi kosztami niż te dla klientów indywidualnych. W związku z tym powinniśmy zapoznać się też z innymi ofertami banków – nierzadko z kilkudziesięciu złotych miesięcznie możemy zejść na zero!

Pamiętajmy jednak o tym, żeby zawsze dokładnie zapoznać się z ofertami i ich szczegółami, ponieważ czasami po to, aby uzyskać brak opłat, musimy spełnić określone warunki.

Podatki

Optymalizacja podatkowa również jest jednym ze sposobów na zmniejszenie kosztów działalności. Możemy w tym celu skontaktować się z fachowcami w tej dziedzinie, którzy doradzą nam, jakie zamiany przyniosą najlepsze efekty.

Często można oszczędzić na przejściu na podatek liniowy, który wynosi 19%. Warto też pamiętać, że sposobem na ograniczenie kosztów jest rozliczanie kosztów uzyskania przychodu, co prowadzi do zmniejszenia podatku dochodowego.

Zatrudnienie pracownika

Również duże koszty generuje zatrudnianie pracowników. Najdroższą opcją jest zatrudnienie pracownika na etat. Wówczas przy wynagrodzeniu rzędu 1 800 złotych netto pracodawca ponosi koszty nawet 3 000 złotych. Tańsze opcje to z kolei umowa zlecenie, samozatrudnienie oraz umowa o dzieło – wtedy koszty wynoszą kolejno około 2 400, 2 300 oraz 2 100 złotych.

Pamiętajmy jednak o tym, że nie zawsze zatrudnienie pracownika na umowę o dzieło czy umowę zlecenie jest możliwe zgodnie z przepisami prawa, gdy praca spełnia wymogi umowy o pracę. Możemy narazić się na spore kary.

Podsumowując, dzięki tym, a także innym oszczędnościom jesteśmy w stanie obciąć koszty firmy nawet o kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie w zależności od wielkości naszego biznesu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.