Monitoring konkurencji – dlaczego warto go prowadzić?

Monitoring konkurencji – dlaczego warto go prowadzić?

Żadna firma nie działa w próżni. Otaczają ją inne firmy w jej branży, które konkurują o klientów. Właśnie dlatego wtedy, gdy zależy nam na podniesieniu efektywności swojego biznesu, warto pamiętać o monitoringu konkurencji.

Jeżeli firmie zależy na uzyskaniu jeszcze lepszych wyników w swoim segmencie, powinna działać tak, aby spełniać oczekiwania klientów, ale jednocześnie powinna zwracać uwagę na konkurencję, która również ma podobne cele.

Analizowanie poczynań konkurencji jest jednym z bardzo ważnych działań, gdy firma chce sprawnie funkcjonować w swoim otoczeniu biznesowym. Niezależnie od tego, czy prowadzimy małą firmę rodzinną, czy działamy w dużej korporacji, powinniśmy pamiętać o tym, że monitoring konkurencji jest bardzo ważny.

Dlaczego warto monitorować konkurencję?

Istnieje kilka powodów, dla których warto monitorować poczynania konkurencji: 

  • śledzenie działań konkurencji pozwala nam na podejmowanie takich decyzji, które pomogą nam w uzyskaniu jeszcze lepszych wyników
  • pozwala na ocenę pozycji naszej firmy na rynku w porównaniu z konkurencją
  • stanowi podwalinę pod kolejne plany, by zdobyć jeszcze więcej klientów
  • pozwala na odpowiedź na pytania, czy powstały jakieś nowe produkty, czy usługi, technologie, z którymi powinniśmy konkurować
  • możemy wtedy wychwycić tak zwane dobre praktyki, które powinniśmy również wziąć pod uwagę przy działalności naszej firmy
  • możemy odkryć słabe strony konkurentów
  • dowiemy się, jak powinniśmy prowadzić działania marketingowe, aby przegonić konkurencję

Wobec tego prowadzenie działań skoncentrowanych na monitorowaniu konkurencji pozwala na uzyskanie bardzo wielu korzyści niezależnie od tego, w jakiej branży prowadzimy działalność, a także jacy są nasi konkurenci. Działania tego rodzaju powinniśmy też realizować regularnie – konkurencja nigdy nie śpi.

Samodzielnie czy z ekspertami?

Konkurencję możemy monitorować na różne sposoby – możemy skupić się na internecie, ale możemy też prowadzić rozszerzoną analizę konkurencji poza siecią.

Analizowanie poczynań konkurencji może odbywać się zarówno samodzielnie, jak i również możemy prowadzić je z pomocą fachowców w tej właśnie dziedzinie. Oczywiście, w tym drugim przypadku będziemy musieli liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Samodzielna analiza konkurencji powinna być prowadzona przez osoby, które mają w tym doświadczenie. Wtedy będziemy mogli zyskać na niej najwięcej. Oczywiście, jeżeli znamy się na swoim biznesie, możemy też uzyskać bardzo dobre rezultaty – możemy wtedy po prostu porównać, co oferuje konkurencja. Czy jej produkty są lepsze od naszych? Jak podchodzi do klientów? Jakie proponuje ceny? Naturalnie, nie uzyskamy wtedy dogłębnych informacji, ale pozwolą nam one na zakreślenie sytuacji naszej firmy w jej otoczeniu biznesowym.

Większe przedsiębiorstwa często decydują się na korzystanie z usług agencji świadczących usługi dla biznesu – wówczas zatrudniają one wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmują się profesjonalnym analizowaniem konkurencji. Wówczas mogą przedstawić klientowi kompletny raport wraz ze wskazaniami, jakie działania warto zrealizować, aby przegonić konkurencję.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.