Kiedy firma nie dostanie pożyczki?

Kiedy firma nie dostanie pożyczki?

Otrzymanie pożyczki jako firma może wydawać się bardzo łatwe. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że często musimy spełnić wtedy szereg bardziej restrykcyjnych wymogów niż jako konsumenci. Kiedy firma może nie otrzymać pożyczki?

Twoja firma potrzebuje dodatkowych pieniędzy? W takiej sytuacji można zdecydować się na pożyczkę. Jednak nie zawsze bank czy pozabankowa firma pożyczkowa wydają decyzję korzystną dla wnioskującego.

Aby firma mogła otrzymać pożyczkę, musi spełnić określone wymagania – podobnie jak osoba prywatna wnioskująca o pożyczkę. Różnica polega na tym, że wymagania te w stosunku do firm są niekiedy bardziej restrykcyjne. Nie jest to jednak regułą.

Nowa firma nie zawsze otrzyma pożyczkę

Zacznijmy od firm nowych, które często potrzebują dodatkowych pieniędzy na rozpoczęcie i rozwój swojej działalności. Tutaj nie w każdym banku będziemy mogli otrzymać pieniądze. Zdarza się, że banki po prostu tworzą limit okresu działalności firmy, od którego można złożyć wniosek. Przykładowo, może być to po 6 czy 12 miesiącach od rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Są jednak takie banki oraz pozabankowe firmy pożyczkowe, które pozwalają na uzyskanie pożyczki już pierwszego dnia prowadzenia działalności. Wtedy możemy złożyć wniosek nawet tego samego dnia, w którym założyliśmy swoją firmę. Do wniosku potrzebujemy tylko informacji ze złożonego wniosku o założenie firmy. Nie mamy wtedy potrzeby dostarczania innych dokumentów, na przykład księgowych.

Brak zdolności kredytowej

Bardzo ważnym czynnikiem, który może spowodować wydanie negatywnej decyzji, jest brak zdolności kredytowej. Mówimy tutaj o zdolności do spłaty kredytu w określonej wysokości i w wyznaczonym czasie.

Zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie różnych czynników, między innymi osiąganych przez przedsiębiorcę dochodów, jego wydatkach, wiarygodności kredytowej w bazach takich jak BIK i BIG. Gdy jako osoba prywatna mieliśmy problemy ze spłatą zadłużenia, co zostało odnotowane także na tych listach, możemy spotkać się z odmową.

Warto pamiętać o tym, że każdy bank oraz pozabankowa firma pożyczkowa mają nieco inne metody obliczania zdolności kredytowej, dlatego może zdarzyć się, że w banku nie otrzymamy pożyczki, natomiast będzie ona dla nas dostępna w firmach pożyczkowych działających pozabankowo.

Błędnie wypełniony wniosek o pożyczkę

Nie zapominajmy też o prozaicznych przyczynach odmówienia udzielenia pożyczki. Tutaj warto wskazać na błędy zawarte we wniosku pożyczkowym wypisanym on-line czy w placówce. Nawet jedna literówka może być tutaj problemem, ponieważ może spowodować odrzucenie naszego wniosku.

Gdy wypisujemy wniosek o pożyczkę, powinniśmy pamiętać o tym, aby zawsze dwa, a nawet trzy razy sprawdzić, czy wpisane przez nas dane są aktualne i prawidłowe. Szczególną uwagę zwróćmy na różnego rodzaju numery, na przykład REGON, które wymagane są we wniosku o pożyczkę.

Podsumowując, istnieje szereg przypadków, gdy bank lub pozabankowa firma pożyczkowa mogą odmówić nam udzielenia pożyczki na start czy na rozwój firmy. Jeśli chcemy zwiększyć swoje szanse na pożyczkę, pamiętajmy o tym, jak duże znaczenie ma tutaj nasza zdolność i wiarygodność kredytowa. Zawsze sprawdzajmy też wniosek, aby nie wysłać go z błędami!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.