Jakie usługi outsourcingowe wybierają firmy?

Jakie usługi outsourcingowe wybierają firmy?

Usługi outsourcingowe to duże udogodnienie dla wielu przedsiębiorstw. Dzięki nim mogą one korzystać z szerokiej gamy profesjonalnych rozwiązań w przystępnych cenach. Czym dokładnie jest outsourcing i jakie usługi outsourcingowe najczęściej wybierają polski...

Usługi outsourcingowe to duże udogodnienie dla wielu przedsiębiorstw. Dzięki nim mogą one korzystać z szerokiej gamy profesjonalnych rozwiązań w przystępnych cenach. Czym dokładnie jest outsourcing i jakie usługi outsourcingowe najczęściej wybierają polskie firmy?

Outsourcing jest skrótem od angielskiego outside-resource-using. Jest to wydzielenie ze struktury firmy niektórych realizowanych funkcji i przekazanie ich zewnętrznym wykonawcom. Dzięki temu firma może korzystać z różnych usług bez zatrudniania własnych pracowników – oszczędzając koszty i czas, a także mając dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów.

Główne powody stosowania outsourcingu w biznesie:

- zmniejszenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa

- podział ryzyka związanego z działalnością

- możliwość skupienia się na kluczowych kompetencjach firmy

- pozyskiwanie zasobów, którymi firma nie dysponuje

- zwiększenie elastyczności

Z outsourcingu mogą korzystać zarówno mniejsze, jak i duże firmy. To właśnie w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rozwiązania outsourcingowe są najbardziej korzystne.

Jakich obszarów dotyczy outsourcing?

Aktualnie można świadczyć outsourcing niemalże wszystkich usług w biznesie. Najczęściej strategia tego rodzaju wykorzystywana jest w przypadku logistyki, informatyki oraz operacji pomocniczych związanych z działaniem firmy.

W obszarze informatyki firmy chętnie wybierają pomoc w zakresie produkcji oprogramowania, pomocy informatycznej w ramach konserwacji i naprawy sprzętu oraz obsługi, hostingu.

W zakresie operacji pomocniczych outsourcing zlecany jest w następujących dziedzinach: rachunkowość (biura księgowe), usługi kadrowo-płacowe, rekrutacja, szkolenia, obsługa nieruchomości, usługi marketingowe, ochrona fizyczna, usługi porządkowe, obsługa klientów, telemarketing.

Z kolei w obszarze logistyki firmy często korzystają z pośrednictwa spedycyjnego, a także leasingu, który również jest zaliczany do kategorii usług outsourcingowych.

Dobierz outsourcing do potrzeb swojej firmy

Wobec tego obszar usług outsourcingowych powinien być dopasowany indywidualnie do potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego profilu działalności. W przypadku sklepu internetowego usługi te mogą dotyczyć logistyki, obsługi informatycznej, księgowości. Z kolei firma produkcyjna może zlecać usługi szkoleniowe, porządkowe, konsultingowe czy marketingowe.

W Polsce działa wiele firm oferujących usługi w ramach outsourcingu. Warto więc zapoznać się z ich propozycjami bliżej i wybrać takie, których zakres obsługi oraz koszty będą odpowiadały oczekiwaniom firmy.

Wśród najczęstszych błędów popełnianych przy wyborze i korzystaniu z outsourcingu znajdują się:

- niewłaściwe określenie kryteriów doboru firmy outsourcingowej, na przykład kierowanie się tylko kryterium cenowym

- zbyt duży pośpiech związany z poszukiwaniem odpowiedniej firmy

- brak lub słabe relacje pomiędzy nabywcą a dostawą usług outsourcingowych

- zbyt ogólne określenie oczekiwań i charakterystyki świadczonych usług, które mogą prowadzić do sporów dotyczących jakości usług

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.