Umowa o dzieło. Kiedy można ją podpisać?

Umowa o dzieło. Kiedy można ją podpisać?
Umowa o dzieło. Kiedy można ją podpisać?

Podpisanie umowy o dzieło związane jest z koniecznością spełnienia określonych wymogów pranych. Jest to rodzaj wzajemnej umowy cywilnoprawnej, w której jedna strona zobowiązuje się do zapłaty drugiej stronie za wykonanie danego dzieła. Warto jednak wskazać, że w niektórych przypadkach umowy takiej nie powinniśmy podpisywać. O czym powinniśmy pamiętać?

Pracodawcy, którzy chcą ograniczyć koszty związane z zatrudnianiem pracowników, często decydują się na zawieranie umów o dzieło. Jednak wtedy, gdy umowa taka zostanie zawarta w sposób niewłaściwy, możemy narazić się na dotkliwe konsekwencje – karę grzywny wynoszącą od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Umowa o dzieło – co to jest?

Zacznijmy od tego, czym dokładnie jest umowa o dzieło. Jest to umowa, w której przyjmujący zadanie zobowiązuje się do jego wykonania, natomiast zamawiający do zapłaty za jego realizację.

Przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła. W rozumieniu prawa dzieło może podlegać stworzeniu czegoś dotąd nieistniejącego lub przetworzeniu czegoś, aby uzyskało nową postać. Dzieło może być zarówno materialne, jak i niematerialne. Przykładowo dziełem mogą być przerobienie garnituru, zasadzenie kwiatów w ogrodzie, wykonanie szkolenia, namalowanie obrazu.

Jaka jest forma umowy o dzieło?

Kodeks cywilny nie wskazuje, że umowa o dzieło powinna posiadać jakąś konkretną formę. Wobec tego możemy zawrzeć ją zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.

Zaleca się jednak sygnowanie umów pisemnych, ponieważ wtedy stanowią one świadectwo zawarcia konkretnej transakcji pomiędzy stronami umowy. W sieci możemy znaleźć różnego rodzaju wzory umów o dzieło, które możemy wtedy wykorzystać.

W umowie zawierane są informacje dotyczące jej stron, przedmiotu umowy, czyli dzieła, a także dane dotyczące terminu wykonania umowy oraz wynagrodzenia.

Kiedy umowa o dzieło nie może być zastosowana?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że umowa o dzieło, czyli umowy cywilnoprawnej nie może być zastosowana wtedy, gdy istnieją przesłanki do zawarcia umowy o pracę, która bazuje na Kodeksie pracy, albo umowy zlecenia.

Przesłanki te to w szczególności: stałe godziny pracy, stałe miejsce pracy, podporządkowanie pracodawcy, osobiste świadczenie pracy. Te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Warto zatem wskazać, że umowy o dzieło zawiera się w celu wykonania czynności o charakterze jednorazowym. Nie można wobec tego zatrudnić na umowę o dzieło osoby, która prowadzi daną czynność stale, na przykład sprząta, kosi trawę, zajmuje się roznoszeniem ulotek. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie umowy zlecenia albo umowy o pracę.

W razie wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą

Gdy nie wiemy, jaką umowę powinniśmy podpisać z daną osobą, najlepiej skontaktować się ze specjalistą, na przykład z pracownikiem biura rachunkowego, które zajmuje się również świadczeniem usług kadrowo-płacowych.

Będziemy mogli wtedy dowiedzieć się, jaki rodzaj umowy będzie dla danej pracy odpowiedni i nie narazi nas na konieczność zapłaty kary grzywny, gdy kontrola wykryje nieprawidłowości.