Kantory internetowe – warto czy nie?

Kantory internetowe – warto czy nie?

Wymiana walut jeszcze znacznie ważniejsza w przypadku firm niż w przypadku osób prywatnych. Realizowanie działalności w ramach importu czy eksportu wymaga korzystanie z walut z tych krajów, w których realizuje się transakcje. Jednocześnie niezbędne jest dokonywanie wymiany wypłat w obcych walutach na walutę krajową co można realizować za pośrednictwem kantorów.

Na rynku wymiany walut rośnie popularność korzystania z internetowych kantorów. Jest wiele powodów takiej sytuacji. Po pierwsze wykonanie wymiany walut przez Internet jest znacznie bardziej wygodne. Można bez konieczności ruszania się z domu dokonać wpłaty na rachunek kantoru środków finansowych z posiadanego konta a następnie można wygodnie wypłacić po wymianie waluty środki finansowe na rachunek choćby prowadzony w innej walucie. Jednocześnie przy korzystaniu z kantorów internetowych nie trzeba korzystać z gotówki.

Szczególnie przy transakcjach gdzie niezbędne jest korzystanie z dużych środków finansowych jest znacznie bardziej bezpiecznie korzystanie z internetowych kantorów.

Korzystne kursy wymiany walut

Przy wymianie walut za pośrednictwem Internetu można liczyć na korzystanie ze znacznie bardziej atrakcyjnych warunków wymiany. Oczywiście przy wymianie walut w Internecie niezbędne jest branie pod uwagę również marż pobieranych przy realizowaniu transakcji. Ważne jest również posiadanie rachunków w różnych walutach. Jednak większość firm, które regularnie korzystają z różnych walut ma konta walutowe.

Korzystniejsze kursy wymiany walut pozwalają na uzyskanie znacznie większych sum pieniędzy po wymianie. Obecnie działa coraz więcej kantorów walutowych co również pozwala na wybieranie poszczególnych kantorów pod kątem korzystnych warunków realizowania wymiany walut.

Wybór kantorów

Gdy wybiera się internetowe kantory bardzo ważne jest postawienie na takie kantory, które oferują funkcjonalności w zakresie użytkowania serwisów internetowych. Nowoczesne serwisy internetowe pozwalają na zapewnienie możliwości znacznie łatwiejszego wykonania transakcji.

Jednak wybierając kantory w Internecie bardzo ważne jest postawienie na takie, które są bezpieczne w użytkowaniu. Wówczas można mieć pewność, że takie kantory będą w stanie zapewnić ograniczenie ryzyka jakich kogokolwiek ryzyka związanego z utratą środków finansowych. Gdy regularnie korzysta się z usług kantorów walutowych można również postawić na kantory, które mogą oferować znacznie bardzie korzystne warunki finansowe.

Dla kogo kantory internetowe

Szczególnie dużo można zyskać na korzystaniu z kantorów walutowych w przypadku regularnego wykonywania wymian walut. Wówczas można zyskać na każdej transakcji, która realizowana jest za pośrednictwem kantoru. Nie można również zapominać, że w kantorach można również liczyć na różnego rodzaju oferty dla stałych klientów czy firm, które realizują regularne a także obejmujące wysokie sumy transakcje.

Jest to ważne dla kantorów internetowych, które zarabiają środki finansowe na obrocie walutami w Internecie więc regularne wymiany są dla kantorów szczególnie korzystne.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.