Karta podatkowa – najprostsze rozliczenie podatkowe

Karta podatkowa – najprostsze rozliczenie podatkowe
Karta podatkowa – najprostsze rozliczenie podatkowe

Przy zakładaniu firmy przedsiębiorca może wybrać jedną z dostępnych form opodatkowania. Tą najprostszą jest karta podatkowa, jako że nie mamy wtedy obowiązku prowadzenia księgowości. Na czym polega prowadzenie karty podatkowej i kto może z niej skorzystać?

Karta podatkowa ma wiele zalet, dlatego wzbudza ona duże zainteresowanie wielu osób chcących założyć swoją pierwszą firmę. Brak księgowości, brak potrzeby składania rocznego rozliczenia PIT, stały podatek, który jest najczęściej dość niski i nie jest zależny od faktycznych dochodów – to główne korzyści wynikające z zastosowania karty podatkowej.

Ma ona jednak swoje wady – przede wszystkim możemy mieć wtedy problemy z zaciągnięciem kredytu na firmę, a podatek musimy regulować nawet wtedy, gdy ponosimy straty.

Kto może korzystać z karty podatkowej?

Załącznik numer 3 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje, że od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne możliwe jest skorzystanie z karty podatkowej w celu regulacji podatku dochodowego.

Ta prosta forma opodatkowania jest wybierana przede wszystkim przez małe firmy, które zatrudniają niewielu pracowników. Polega ona na ustaleniu miesięcznego podatku przez naczelnika urzędu skarbowego, który pod uwagę bierze wtedy rodzaj i profil działalności, liczbę pracowników oraz liczbę mieszkańców miejscowości, w której działalność ma być prowadzona.

Zgodnie z przepisami uprawnienia do prowadzenia karty podatkowej posiadają podatnicy prowadzący:

działalność usługową

działalność wytwórczo-usługową

działalność usługową w ramach handlu detalicznego napojami, żywnością, wyrobami tytoniowymi lub kwiatami, z wyjątkiem napojów mających powyżej 1,5% alkoholu

działalność usługową dotycząca handlu artykułami nieżywnościowymi, z wyłączeniem paliw silnikowych, części i akcesoriów do pojazdów, środków transportu samochodowego, motocykli, ciągników oraz artykułów nieżywnościowych objętych koncesjonowaniem

działalność gastronomiczną, z wyjątkiem sprzedaży napojów mających powyżej 1,5% alkoholu

działalność transportową z użyciem jednego pojazdu

działalność dotyczącą usług rozrywkowych

Gdy wobec tego mamy wątpliwości co do tego, czy karta podatkowa będzie możliwa do zastosowania w przypadku planowanej przez nas działalności, warto skontaktować się z urzędem skarbowym lub innymi specjalistami, na przykład w biurze rachunkowym.

Karta podatkowa – prawa i obowiązki podatnika

Jak wskazaliśmy wcześniej, podatnicy rozliczający się z wykorzystaniem karty podatkowej nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań rocznych, a ponadto wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Jednak podatnicy ci są zobowiązani do wydawania rachunków i faktur na życzenie klientów. Konieczne jest wtedy przechowywanie kopii tych dokumentów zgodnie z ich numeracją na okres 5 lat podatkowych, licząc od zakończenia roku, w którym rachunek czy faktura zostały wystawione.

Zatem karta podatkowa to bardzo wygodna forma opodatkowania dla małych firm – gdy również planujesz założenie działalności lub chcesz zmienić formę opodatkowania, warto wziąć ją pod uwagę!