Kiedy konieczna jest restrukturyzacja w firmie?

Kiedy konieczna jest restrukturyzacja w firmie?
Kiedy konieczna jest restrukturyzacja w firmie?

Pojęcie restrukturyzacji przede wszystkim kojarzone jest z trudną sytuacją w biznesie i koniecznością wprowadzenia odpowiednich zmian. Czym dokładnie jest restrukturyzacja? Kiedy jest ona konieczna? Jak ją przeprowadzić?

Restrukturyzacja, inaczej restrukturalizacja to gwałtowne zmiany prowadzone w aktywach, pasywach albo też w organizacji firmy. Głównym zadaniem restrukturyzacji jest stworzenie podwalin do wzrostu wartości biznesu. Restrukturyzacja określana jest także jako transformacja.

Na osłabienie pozycji firmy może wpłynąć bardzo dużo czynników – zwiększona konkurencja, nieodpowiednie inwestycje, zmiany w otoczeniu ekonomicznym. W tych, a także wielu innych sytuacjach może zajść konieczność przeprowadzenia procesu restrukturyzacyjnego.

Przyczyny wewnętrzne restrukturyzacji:

podwyżka kosztów wytwarzania

nadmiernie materiałochłonna produkcja

nadmiernie energochłonna produkcja

Przyczyny zewnętrzne restrukturyzacji:

większa konkurencja

przeobrażenia polityki gospodarczej

Restrukturyzację wtedy, gdy stan firmy jest nadal dobry, możemy przeprowadzić bez udziału podmiotów trzecich. Jednak wtedy, gdy pojawia się kryzys płynnościowy, może być konieczne skorzystanie z pomocy podmiotów trzecich, w szczególności banków i innych instytucji finansowych, które będą mogły pomóc finansowo.

Aby restrukturyzacja się powiodła, konieczne jest nie tylko wdrożenie działań odpowiednio wcześnie, ale również przeprowadzanie ich przyszłościowo. Ważne jest dokładne monitorowanie sytuacji w firmie, a także jej otoczenia, aby móc szybko zareagować na jakiekolwiek zmiany.

Jednocześnie restrukturyzacji nie powinniśmy pojmować jedynie jako sposób na zmniejszenie kosztów. To również specjalne działania dostosowawcze oraz pomoc z zewnętrznych instytucji.

Wyróżniamy 4 główne rodzaje restrukturyzacji:

restrukturyzacja kreatywna – pozwala na kreowanie zmian w czasie, czyli zastosowane zmiany w przedsiębiorstwie widać dopiero po jakimś czasie, na przykład wtedy, gdy firma chce wprowadzić na rynek nowe produkty

restrukturyzacja antycypacyjna – obejmuje przewidywanie, porównania z innymi przedsiębiorstwami, aby konkurować z nimi i przegonić je, restrukturyzacja tego rodzaju obejmuje głównie organizację pracy, zatrudnienie, marketing, wyniki finansowe

restrukturyzacja dostosowawcza – ma niejako charakter naprawczy, przeprowadzana jest wtedy, gdy firma ma niezadowalające wyniki, na przykład za mały mają zysk, skupiona jest na natychmiastowej zmianie funkcjonowania przedsiębiorstwa w celu jego stabilizacji

restrukturyzacja naprawcza – skupiona jest na naprawie firmy w celu ustabilizowania jej funkcjonowania i dążenia do dodatniego bilansu, powoduje najwięcej trudności w realizacji

Przeprowadzenie restrukturyzacji powinno być zawsze odpowiednio zaplanowane, aby przyniosło najlepsze rezultaty. Właśnie dlatego przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na korzystanie z pomocy innych firm doradczych, które pomagają im w przygotowaniu odpowiedniego planu restrukturyzacji i jego wdrożeniu.