Pożyczka na firmowe inwestycje

Pożyczka na firmowe inwestycje
Pożyczka na firmowe inwestycje

Kredyty i pożyczki inwestycyjne są najczęściej używane jako źródło finansowania przedsięwzięć firmowych. Zwykle służą do zakupienia nowego lokalu, rozbudowy parku maszynowego lub zakładu produkcyjnego, zainwestowania w nowe technologie. Do wyboru mamy wiele pożyczek i kredytów. Na co warto się zdecydować?

Aby przedsiębiorstwo rozwijało się, musi podejmować odpowiednie decyzje. Również bardzo ważne w tym procesie jest inwestowanie. Aby jednak inwestować, firma musi posiadać właściwe do tego środki. Te mogą być pozyskiwane także przez odpowiednie pożyczki oraz kredyty inwestycyjne.

Czym jest pożyczka lub kredyt inwestycyjny?

Pożyczki lub kredyty inwestycyjne są przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez kredytobiorcę. Naczelnym celem takich produktów jest odtworzenie, dokonanie modernizacji czy powiększenie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa.

Kredyty inwestycyjne oferowane są przez banki. Są to kredyty celowe, których środki przeznaczane są na wcześniej wskazany cel. Możemy też wziąć pożyczkę na cele inwestycyjne – wówczas możemy wydać ją na dowolny cel.

Kredyt czy pożyczka inwestycyjna mogą być przeznaczone na:

dokonanie zakupu lokali czy gruntu pod nowe inwestycje, środków trwałych takich jak środki transportu, wyposażenie, maszyny, urządzenia, linie technologiczne

budowa, rozbudowa, modernizacja nieruchomości

remont i modernizacja środków trwałych

refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez inną instytucję bankową

refinansowanie nakładów poniesionych na realizację inwestycji

zakup wartości prawnych, niematerialnych, udziałów, papierów wartościowych

Oczywiście, są to tylko przykładowe cele kredytów i pożyczek inwestycyjnych, ponieważ środki mogą być też zainwestowane na inne sposoby.

Jak uzyskać kredyt lub pożyczkę inwestycyjną?

Kredyt i pożyczka inwestycyjna różnią się pomiędzy sobą warunkami, które muszą być spełnione. Generalnie, kredyt bankowy jest trudniejszy do uzyskania, ponieważ konieczne jest wtedy spełnienie bardziej restrykcyjnych wymogów.

Warunkiem uzyskania bankowego kredytu inwestycyjnego jest pozytywna weryfikacja zdolności kredytowej firmy poprzez dokładną analizę jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, a także przez analizę samego planowanego przedsięwzięcia. Gdy zostaną one pozytywnie zweryfikowane, wówczas bank daje zielone światło na kredyt. Możemy otrzymać go na 100% wartości inwestycji albo z udziałem własnym, co zmniejsza ryzyko kredytowe banku. Kredyty inwestycyjne mogą być też zabezpieczone hipoteką.

Opiewające na znacznie wyższe sumy rzędu wielu milionów złotych kredyty oferowane są w formie kredytów konsorcjalnych udzielanych przez grupę banków.

Kredyt inwestycyjny w zależności od jego rodzaju może być wypłacony w całości albo w transzach we wskazanych terminach. Dostępne są też kredyty w postaci linii kredytowej. Spłata następuje w formie jednorazowej spłaty (ang. bullet repayment) albo poprzez raty.

Pożyczkę na inwestycję, zarówno bankową, jak i pozabankową, możemy otrzymać na mniej wymagających warunkach – nawet bez konieczności przekazywania dokumentów księgowych firmy i zabezpieczeń.