Konto oszczędnościowe dla firmy

Konto oszczędnościowe dla firmy

Najprostszym sposobem odkładania pieniędzy na procent jest konto oszczędnościowe. Środkami zgromadzonymi na koncie możemy dysponować dowolnie, dlatego nie narażamy się na utratę odsetek jak w przypadku lokat. Jak wybrać najlepsze konto oszczędnościowe dla....

Najprostszym sposobem odkładania pieniędzy na procent jest konto oszczędnościowe. Środkami zgromadzonymi na koncie możemy dysponować dowolnie, dlatego nie narażamy się na utratę odsetek jak w przypadku lokat. Jak wybrać najlepsze konto oszczędnościowe dla firmy?

Firma, aby działać sprawnie, powinna mieć również do dyspozycji odpowiednie oszczędności. Dzięki nim może pokryć koszty, które pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności. Konto oszczędnościowe jest podstawowym, sprawdzonym sposobem na odkładanie pieniędzy. Wprawdzie konta tego rodzaju nie mają tak wysokiego oprocentowania jak lokaty bankowe, ale mają też wiele innych zalet.

Jak oszczędzać na koncie oszczędnościowym?

Konto oszczędnościowe jest kontem bankowym, które jest oprocentowane. Zwykłe konta nie są oprocentowane, dlatego znajdujące się na nich środki przez cały czas pozostają w tej samej sumie. W związku z tym są one również narażone na skutki inflacji, czyli na utratę swojej wartości.

Gdy przedsiębiorca nie planuje korzystać ze środków zgromadzonych na zwykłym koncie bankowym, powinien odłożyć je na lokacie albo na koncie oszczędnościowym. W porównaniu z lokatą środkami na koncie oszczędnościowym możemy dysponować łatwiej. Lokatę zawieramy na określony czas, na przykład 3 czy 12 miesięcy. Przez ten cały czas środki są „zamrożone” i nie możemy z nich korzystać. Oczywiście, istnieje możliwość zerwania lokaty przed czasem, ale w tym przypadku musimy liczyć się z utratą wypracowanych już odsetek.

Konto oszczędnościowe jest wprawdzie oprocentowane niżej od lokaty bankowej, ale za to daje większą elastyczność i swobodę w decydowaniu o środkach. W związku z tym przedsiębiorca może dowolnie wpłacać i wypłacać środki z konta tego rodzaju – odsetki liczone są od kwoty i czasu przechowywania ich na koncie. Kapitalizacja następuje na koniec miesiąca kalendarzowego.

Aktualnie odsetki na kontach oszczędnościowych wynoszą od około 0,5% do nawet 2% w skali roku. Warto zapoznać się z różnymi ofertami. Konta oszczędnościowego nie musimy prowadzić w tym samym banku, w którym mamy zwykły rachunek!

Ile kosztuje konto oszczędnościowe dla firmy?

Obecnie prowadzenie konta oszczędnościowego jest najczęściej całkowicie darmowe. Można założyć je bez żadnych dodatkowych kosztów, ale w trakcie korzystania z niego mogą pojawić się opłaty.

Dotyczą one w szczególności wypłat z konta oszczędnościowego. W większości banków pierwszy przelew wychodzący w ciągu miesiąca z konta oszczędnościowego jest darmowy. Gdy będziemy chcieli ponownie wypłacić pieniądze, będziemy musieli już zapłacić i to więcej niż za zwykły przelew bankowy. Najczęściej koszt to od 5 do nawet 15 złotych, dlatego środki z konta oszczędnościowego powinniśmy wypłacać rozsądnie.

Podsumowując, konto oszczędnościowe to atrakcyjny wybór dla firmy, która chce zacząć odkładać pieniądze. Daje ono znacznie większą elastyczność niż lokata bankowa, pozwalając na dowolne wypłacanie i wpłacanie środków. Jednocześnie ich wysokość może rosnąć, a im wyższe oprocentowanie konta oszczędnościowego, tym więcej możemy zarobić.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.