Pożyczka firmowa przez internet – ile możemy pożyczyć?

Pożyczka firmowa przez internet – ile możemy pożyczyć?

Firma może wziąć pożyczkę nie tylko w placówce banku czy firmy pozabankowej, ale również może załatwić wszystko on-line. Ta druga opcja cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem, ponieważ dzięki niej pieniądze można pożyczyć szybko, wygodnie i łatwo. Ile j...

Firma może wziąć pożyczkę nie tylko w placówce banku czy firmy pozabankowej, ale również może załatwić wszystko on-line. Ta druga opcja cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem, ponieważ dzięki niej pieniądze można pożyczyć szybko, wygodnie i łatwo. Ile jednak możemy wtedy pożyczyć?

Pożyczki internetowe są dostępne nie tylko dla osób prywatnych, ale również dla przedsiębiorców. Mogą korzystać z nich klienci banków, można też wnioskować o nie w pozabankowych firmach pożyczkowych, które dostępne są on-line.

Pożyczka firmowa przez internet jest najczęściej pożyczką gotówkową, którą firma może przeznaczyć na dowolny cel. W bankach możemy też ubiegać się o linię kredytową na koncie bankowym przez internet. Skupmy się jednak na pożyczkach gotówkowych.

Limity kwotowe – nie pożyczymy tak dużo jak w placówce

Pożyczki internetowe najczęściej oferowane firmom bez dokładnego sprawdzenia ich zdolności kredytowej, dlatego też pożyczkodawca tak naprawdę nie ma pełnych informacji dotyczących stanu finansów w przedsiębiorstwie.

W przypadku banków sprawdzane są wpływy oraz wydatki z konta bankowego. Na podstawie salda bank może automatycznie określić, ile może pożyczyć firmie, aby mogła ona spłacić zobowiązanie bez problemów. W związku z tym każde przedsiębiorstwo może mieć nieco inny limit pożyczki internetowej, na przykład dla jednej może być to około 10 000 złotych, z kolei dla innej 100 000 złotych.

Z kolei firmy pożyczkowe stosują ogólny limit dla każdego przedsiębiorcy. Wynosi on najczęściej 10 000 złotych. Wynika to z faktu, że firmy te nie mają dostępu do takich danych jak banki. Oczywiście, nie oznacza to wcale, że sprawdzają klientów w ogóle. Najczęściej kontroluje się dane w bazach takich jak BIG – InfoMonitor, KRD oraz ERIF. Jeśli przedsiębiorca ma negatywne wpisy w takich bazach świadczące o długu, otrzyma decyzję odmowną.

Oprócz tego banki i firmy pożyczkowe stosują inne metody określania zdolności kredytowej klientów, na przykład w razie wątpliwości możemy być poproszeni o przekazanie wyciągu z konta bankowego czy dokumentów księgowych.

Zatem pod kątem kwoty pożyczka firmowa on-line jest najlepszym wyborem wtedy, gdy firma potrzebuje niewielkiego zastrzyku finansowego. Jeśli konieczna będzie większa suma, najlepiej udać się do placówki.

Jak wziąć pożyczkę on-line?

W przypadku banków wzięcie pożyczki on-line najczęściej wymaga wypełnienia odpowiedniego wniosku i wskazania na potrzebną sumę i okres spłaty pożyczki. Nie trzeba przechodzić dodatkowych procesów weryfikacyjnych, dlatego pieniądze mogą być na koncie nawet w parę minut.

Z kolei firmy pozabankowe wymagają już od swoich klientów przejścia procesu weryfikacji. Może on odbywać się w formie on-line przez wykonanie przelewu weryfikacyjnego albo może być to weryfikacja w formie czeku Giro – wtedy pieniądze odbiera się w placówce pocztowej i jednocześnie pracownik poczty sprawdza dowód pożyczkobiorcy. Pożyczkę pozabankową on-line możemy mieć do dyspozycji w ciągu 1-3 dni zależnie od udzielającej ją firmy pożyczkowej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.