Kredyt samochodowy 50 na 50. Na czym to polega?

Kredyt samochodowy 50 na 50. Na czym to polega?

Samochód możemy sfinansować na kilka różnych sposobów. Najlepiej posiadać oszczędności, które pozwolą na zakupienie pojazdu bez korzystania z dodatkowej pomocy. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Wówczas do wyboru mamy szeroką gamę metod finansowania – jedną z nich jest kredyt samochodowy 50 na 50. Na czym polega taka oferta?

Tradycyjny kredyt samochodowy polega na płatności rat co miesiąc. Wówczas kwota do spłaty rozkładana jest na liczbę rat, które odpowiadają okresowi spłaty. Zwykle banki pozwalają na kredyt na okres do 10 lat, ale większość kredytobiorców wybiera krótsze kredyty, na przykład na 2-5 lat. Oczywiście, duże znaczenie ma tutaj wartość samochodu oraz zdolność kredytowa kredytobiorcy. Im będzie ona niższa, tym kwota będzie musiała być rozłożona na większą liczbę rat.

Jednak w przypadku kredytu samochodowego spłata rat następuje w inny sposób, a mianowicie występują wtedy tylko dwie płatności.

Raty w kredycie samochodowym 50 na 50

Raty w kredycie samochodowym 50 na 50 funkcjonują więc inaczej niż te w przypadku zwykłego kredytu samochodowego. Na początku okresu kredytowego dokonujemy wpłaty pierwszej części kwoty, natomiast w momencie spłaty drugiej raty dochodzi już do oddania całości kredytu. Najczęściej druga rata płacona jest po roku od wpłaty pierwszej raty.

Warto jednak wskazać, że drugiej raty nie musimy wcale spłacać w całości. Istnieje także możliwość rozłożenia jej na dodatkowe raty, które będą łatwiejsze w spłacie. Druga rata jest także nieoprocentowana. Nie oznacza to jednak wcale, że nie ponosimy żadnych kosztów.

Jakie opłaty związane są z kredytem 50 na 50?

Analogicznie jak w przypadku kredytów samochodowych ze standardowymi ratami, także te 50 na 50 wymagają od nas poniesienia określonych kosztów. Jednym z głównych kosztów związanych z kredytem tego rodzaju jest prowizja za jego udzielenie. Najczęściej prowizja wynosi do 5% wartości kredytu, ale możemy również spotkać się z kredytami w promocji, w których prowizja to 0%.

Oprócz prowizji ponosimy również koszty oprocentowania. W niektórych przypadkach konieczne jest również opłacenie ubezpieczenia samochodu. Może pojawić się też opłata przygotowawcza w wysokości 5%.

Warto też wskazać, że niektóre firmy oferują kredyty 50 na 50 dla tych klientów, którzy przekażą w rozliczeniu swój stary samochodów. Wtedy pokrywa on koszt pierwszej raty. Oczywiście, aby skorzystać z takiej oferty, konieczne jest przekazanie pojazdu mającego odpowiednią wartość.

Kiedy warto zdecydować się na kredyt samochodowy 50 na 50?

Kredyt tego rodzaju możemy uzyskać w firmach motoryzacyjnych – nie są one oferowane bezpośrednio przez banki. To atrakcyjna propozycja, ale warto pamiętać o tym, aby zawsze dokładnie sprawdzić koszty i porównać je ze zwykłym kredytem samochodowym.

Z drugiej strony musimy jednak pamiętać, że kredyt tego rodzaju nie zawsze jest możliwy do uzyskania, gdy nie spełnimy podstawowych wymogów. Niemniej jednak kredyty tego rodzaju cieszą się dużym powodzeniem wśród klientów salonów dealerskich i wybierane są zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.