Finansowanie bieżącej działalności z pożyczki. Na co ?

Finansowanie bieżącej działalności z pożyczki. Na co ?

Firmy często wykorzystują różnego rodzaju formy finansowania zewnętrznego, gdy poszukują dodatkowych środków do działania czy na planowane inwestycje. W tym przypadku najczęściej wybierane są pożyczki oraz kredyty firmowe, które pozwalają na uzyskanie gotówki nawet w ciągu jednego dnia. Na co można wówczas przeznaczyć otrzymane pieniądze?

Firmy mogą korzystać z wielu form finansowania zewnętrznego. Pożyczki oferowane przez banki oraz instytucje pozabankowe to najczęstszy wybór. Mogą być to zarówno zwykłe pożyczki gotówkowe, ale też pożyczki jak i kredyty obrotowe czy odnawialne.

Kredyty i pożyczki odnawialne i obrotowe przeznaczone są do finansowania bieżącej działalności, ale w tym celu możemy wziąć również zwykłą pożyczkę. Która z takich ofert będzie lepsza?

Wybieramy najlepszą pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności

Oczywiście, wszystko zależy już od tego, jakie są oczekiwania, potrzeby oraz zdolność kredytowa przedsiębiorstwa. Pożyczki gotówkowe otrzymujemy w jednej wypłacie i potem spłacamy je w wyznaczonym czasie. To standardowy i częsty wybór, także wtedy, gdy firma potrzebuje dodatkowej gotówki tylko na jakiś czas.

Z kolei pożyczki i kredyty odnawialne i obrotowe, które udzielane są również w ramach konta bankowego, pozwalają na uzyskanie regularnej sumy dodatkowej, na przykład w formie debetu na koncie. Gdy spłacimy zobowiązanie, czyli wyrównamy debet, wówczas możemy korzystać z niego w nowym miesiącu. Pożyczki i kredyty odnawialne to najlepsza propozycja przeznaczona dla przedsiębiorców potrzebujących stałej dodatkowej sumy co miesiąc, ale też w razie niespodziewanych sytuacji.

Wobec tego musimy określić samodzielnie, jaki kredyt czy pożyczka mogłyby spełnić nasze oczekiwania w pełni. Warto więc porównać koszty i warunki, aby znaleźć ofertę, która będzie najkorzystniejsza.

Na co możemy wydać pieniądze z pożyczki firmowej?

Zasadniczo wtedy, gdy bierzemy pożyczkę gotówkową, obrotową lub odnawialną, możemy przeznaczyć pieniądze na dowolny cel. Gdy jednak chcemy uzyskać kredyt hipoteczny czy inwestycyjny, musi być on przeznaczony na konkretny cel.

Wynika to z podstawowej różnicy pomiędzy pożyczkami a kredytami. Pożyczki możemy wziąć na dowolny cel, z kolei kredyty są już celowe i muszą być przeznaczone tylko na wskazany zakup, na przykład zakup budynku, samochodu, maszyn.

Środki finansowe z pożyczki mogą być przeznaczone na:

  • wypłatę bieżących wynagrodzeń dla pracowników
  • zakupienie wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych do firmy
  • uregulowanie płatności za usługi oraz produkty
  • uregulowanie rachunków

Z kolei długoterminowe kredyty przeznaczane są najczęściej na zakupienie środków transportu, urządzeń i maszyn, nieruchomości – gruntów i budynków. Także kredyt może być zaciągnięty na modernizację obiektów czy wyposażenia firmy.

Wobec tego oferowane przez banki i firmy pożyczkowe pożyczki oraz kredyty mogą być przeznaczone na różne cele – od tych związanych z codziennym działaniem firmy aż do tych, które dotyczą prowadzonych przez nią inwestycji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.