Księgowość – z biurem rachunkowym czy bez?

Księgowość – z biurem rachunkowym czy bez?

Jednym z głównych obowiązków przedsiębiorcy jest prowadzenie księgowości. Aktualnie wiele firm decyduje się na korzystanie z usług biur rachunkowych, ale czy zawsze jest to konieczne?

Firmy mają o wyboru kilka różnych metod rozliczania się z fiskusem. Pierwsza z nich, a przy tym najprostsza, to karta podatkowa. Także nieskomplikowany jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Więcej problemów nastręcza z kolei prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ksiąg handlowych, czyli tak zwanej pełnej księgowości.

Nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie wie, w jaki sposób prowadzić swoją księgowość, jest on zobowiązany do tego, aby była ona zawsze zgodna z rzeczywistością i aktualna. Oczywiście, można wybrać najprostszą metodę rozliczeń, czyli kartę podatkową, która nie wymaga prowadzenia standardowej księgowości. Jednak najwięcej firm decyduje się na podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Jaką pomoc mogą nam zaoferować biura rachunkowe?

Jedną z głównych usług oferowanych przez biura rachunkowe jest prowadzenie ksiąg podatkowych. Dla wielu przedsiębiorców są one dość trudne w samodzielnym wypełnianiu, dlatego dobrym wyborem jest wtedy skorzystanie z pomocy pracowników biura rachunkowego.

Biura rachunkowe oferują nam zasadniczo bardzo szeroką gamę usług. Obejmują one prowadzenie ksiąg i rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie spraw kadrowych i płacowych. Niektóre biura zajmują się też świadczeniem usług doradztwa podatkowego oraz prawnego, asystują w zakładaniu firmy.

W związku z tym przedsiębiorca, który zdecyduje się na wybranie pomocy biura rachunkowego nie musi martwić się już o nic więcej – wszystkim zajmują się fachowcy.

Samodzielne prowadzenie księgowości

Także istnieje możliwość prowadzenia księgowości samodzielnie. Dzisiaj najczęściej wybierane są w tym celu specjalne programy komputerowe, które projektowane są tak, aby nawet niedoświadczony użytkownik mógł dzięki nim prowadzić swoją księgowość prawidłowo.

Samodzielne prowadzenie księgowości jest bezpłatne, nie licząc kosztów oprogramowania, ale musimy pamiętać o tym, że jest to też czasochłonna metoda prowadzenia tych formalności. Sprawdzi się głównie wtedy, gdy mamy niewiele faktur.

Na co warto się zdecydować?

Obecnie koszty korzystania z usług rachunkowych w biurach wcale nie są bardzo drogie. Zwykle zapłacimy co miesiąc od 100 do 200 złotych za prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Możemy też zdecydować się na obsługę kadrowo-płacową w kosztach kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych za jednego pracownika. Dla nowych klientów dostępne są też często atrakcyjne rabaty.

Są to jednak koszty, które opłaca się ponieść. Gdy powierzymy sprawy rachunkowe ekspertom w tej właśnie dziedzinie, wówczas możemy skupić się na swojej działalności, więc nie musimy poświęcać swojego czasu na trudne, nieraz niezrozumiałe sprawy. Jeżeli jednak nasze obowiązki księgowe nie są złożone i ograniczają się do jednej czy kilku faktur na miesiąc, warto pomyśleć o samodzielnym prowadzeniu tych właśnie spraw.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.