Na czym polega kryptoreklama?

Na czym polega kryptoreklama?

Z kryptoreklamą zetknął się chyba każdy z nas. Często jednak nie wiemy dokładnie, na czym ona polega, a także jak można ją rozpoznać. Zatem, co warto wiedzieć o kryptoreklamie?

Reklama nie musi od razu rzucać się nam w oczy, ale może być również mniej zauważalna. Nie oznacza to jednak wcale, że nie jest skuteczna, ponieważ może osiągać nawet lepsze wyniki niż tak, która przyciąga wzrok od razu.

Kryptoreklama wzięła swoją nazwę od greckiego słowa „kryptos”, które oznacza ukryty. Termin ten odnosi się do ukrytej działalności reklamowej, która nie jest odpowiednio oznaczona, dlatego też odbiorcy przekazu nie wiedzą wtedy, że mają do czynienia konkretnie z reklamą.

Czy kryptoreklama jest legalna?

Generalnie, zgodnie z prawem oraz standardami etycznymi, reklama nie powinna wprowadzać odbiorców w błąd i nie powinna przekazywać im nierzetelnych informacji. Nie powinna manipulować faktami czy też nierzetelnie porównywać danego produkty do produktu konkurencji. Przepisy wskazują również, że każda reklama powinna być oznaczona.

W związku z tym kryptoreklama jest najczęściej uznawana za tak zwany czyn nieuczciwe konkurencji zgodnie z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie oznacza to jednak wcale, że nie spotkamy się z nią w różnych mediach. Warto zatem wiedzieć, jak jest ona używana, aby można było ją łatwo rozpoznać.

Przykłady zastosowania kryptoreklamy:

  • lokowanie produktu, czyli tak zwany product placement – zaprezentowanie produktu w przekazie, na przykład jako produktu codziennego użytku – aktualnie lokowanie produktu musi być odpowiednio oznaczone
  • umieszczanie banerów lub innych materiałów z logo lub innymi treściami sponsora podczas wydarzeń, na przykład kulturalnych czy sportowych
  • tworzenie tekstów reklamowych, które są podobne do tekstów dziennikarskich, tak zwane advertoriale lub infomerciale
  • korzystanie z materiałów promocyjnych producenta bez oznaczenia, że mamy do czynienia z reklamą
  • prezentowanie danej firmy oraz jej wyrobów w taki sposób, aby podkreślić jej pozytywny wizerunek

To jedynie parę przykładów kryptoreklamy. Warto jednak pamiętać o tym, że nie zawsze mamy do czynienia z nieuczciwymi działaniami, które mają na celu wprowadzenie w błąd odbiorcę przekazu. Jeśli jest on odpowiednio oznaczony, jak ma to miejsce w przypadku lokowania produktu, wówczas nie mamy do czynienia z nieuczciwymi działaniami. W przeciwnym przypadku reklama może być zgłoszona do odpowiedniego urzędu, co może zakończyć się nawet naliczeniem kary.

Podsumowując, pod pojęciem kryptoreklamy mamy do czynienia z działalnością reklamową, która ma na celu przedstawienie towaru, usługi, firmy, działalności w sposób wprowadzający w błąd odbiorców przekazu, w związku z jej charakterem, celem i przeznaczeniem. Zatem nie każde lokowanie produktu jest kryptoreklamą. Warto jednak pamiętać o tym, że nieodpowiednie oznaczenie przekazu reklamowego może zakończyć się naliczeniem kary. Oczywiście, może być to również strata wizerunkowa dla przedsiębiorstwa, dlatego kryptoreklama jest obecnie używana coraz rzadziej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.