Kredyt odnawialny dla przedsiębiorcy

Kredyt odnawialny dla przedsiębiorcy

Utrata płynności finansowej w firmie wiąże się z wieloma negatywnymi skutkami dla całego przedsiębiorstwa. Z tego też powodu wielu właścicieli firm zabezpiecza się przed tego rodzaju sytuacjami poprzez kredyty odnawialne. Są one bowiem swego rodzaju debetem, którego udzielił przedsiębiorcy bank i firma może z niego korzystać zawsze wówczas, gdy potrzebne jest jej dodatkowe wsparcie finansowe.

 

Kredyty odnawialne stanowią doskonałe rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy. Dają one bowiem przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe firmie zawsze wtedy, gdy pojawiają się jakieś nieprzewidziane wydatki. Warto przy tym podkreślić, że koszty takich kredytów odnawialnych nie są wysokie, dlatego też w zasadzie każda firma może sobie na takie udogodnienie pozwolić.

 

Cechy kredytów odnawialnych

Kredyty odnawialne są swego rodzaju debetem na firmowym koncie. Jest to więc niezwykle wygodna forma finansowania bieżących firmowych wydatków na przeróżne cele.

Suma takiego debetu jest ustalana na podstawie comiesięcznych wpływów na firmowe konto lub też w oparciu o sam rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyty odnawialne wiążą się ponadto z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem, dlatego też nie trzeba obawiać się kosztów związanych nie tylko z korzystaniem z takich kredytów, jak i z ich odnawianiem.

Jeżeli chodzi o oprocentowanie to jest ono oparte o zmienne stawki WIBOR oraz konkretną marżę banku, która jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta. Większość kredytów odnawialnych przyznawana jest w polskiej walucie, dlatego też nie wiążą się one z ryzykiem kursowym, a także nie dotyczą ich kursy przewalutowania, co również jest niezwykle korzystne dla przedsiębiorców korzystających z takiego udogodnienia. Spłacać taki kredyt odnawialny przedsiębiorca może nawet do roku czasu. Warto także zaznaczyć, że każdy wpływ środków na firmowy rachunek już pomniejsza zadłużenie kredytowe.

 

Koszty kredytów odnawialnych

Opłaty związane z kredytami odnawialnymi są porównywalne w wielu bankach. W głównej mierze ubiegając się o przyznanie takiego kredytu musimy liczyć się z konkretną prowizją naliczaną przez bank. Wysokość prowizji zależy od kwoty, jaką pożyczamy. W bankach wynosi ona od dwóch do pięciu procent. Dodatkowo płacić musimy jednorazowo co roku za korzystanie z takiego kredytu.

Suma opłaty jest w wielu przypadkach równa prowizji takiego kredytu. Dodatkowo płacimy także za sumę niewykorzystanego kredytu.

Także w tym przypadku jest to nie więcej niż trzy procent od tej kwoty. Płacimy tylko w przypadku, gdy została wykorzystana połowa kwoty kredytu. Okazuje się więc, że opłaca się regularnie korzystać z debetu na firmowym koncie. Wówczas możemy bowiem znacznie obniżyć roczne opłaty związane z kredytem odnawialnym. Dla wielu osób koszty związane z kredytami odnawialnymi tutaj podane, mogą się wydawać duże, ale jeżeli podstawimy pod nie konkretne sumy i rozważymy korzyści wynikające z takiego rozwiązania, to okaże się, że jest to najlepsza forma pożyczania pieniędzy na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.