Na czym polega M-commerce?

Na czym polega M-commerce?

Bardzo wiele osób robi dzisiaj zakupy przez Internet. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób pozyskiwania interesujących nas produktów. Najczęściej robimy to przy użyciu komputera. Jednak coraz większym powodzeniem cieszy się także M-commerce, czyli sprzedaż produktów lub też usług przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych.

Pojęcie M-commerce jest bardzo szerokie. W głównej mierze oznacza ono możliwość dokonywania zakupów przy użyciu konkretnych aplikacji na telefony komórkowe czy też inne przenośne urządzenia. Przede wszystkim tego typu rozwiązanie daje także wielu firmom możliwość kontaktowania się z klientem i oferowania mu wszelkiego rodzaju usług niezależnie od miejsca, w którym się on znajduje.

Usługi z zakresu M-commerce

Zakres usług związanych z M-commerce jest bardzo szeroki. Należy wśród nich wymienić chociażby możliwość rezerwacji miejsc w kinie, teatrze czy też restauracji. Przy użyciu odpowiednich aplikacji możemy również w wielu miastach zakupić karty parkingowe czy też bilety autobusowe. Bardzo często aplikacje M-commerce wykorzystują naszą lokalizację. Dzięki temu drogą esemesową firmy mogą przesyłać do nas informacje na temat ciekawych wydarzeń czy też promocji w pobliżu miejsca naszego zamieszkania.

Oprócz tego dzięki M-commerce, zyskujemy za pośrednictwem naszego telefonu komórkowego czy też innego urządzenia mobilnego, informacje na temat aktualnej pogody, stanu dróg i wielu innych. Bardzo popularną odmianą M-commerce jest także bankowość mobilna. Płatności za usługi związane z M-commerce odbywają się nie tylko drogą esemesową, ale także poprzez karty płatnicze czy PayPal. Opłata może zostać także naliczona do naszego abonamentu za telefon komórkowy.

Bezpieczeństwo M-commerce

Dzisiaj jeszcze bardzo duża liczba osób nie ma całkowitego zaufania do wykonywania wielu transakcji przy użyciu swojego telefonu komórkowego. Nie korzystają więc oni z aplikacji umożliwiających szybki dostęp do konta bankowego czy też e-maila. Obawy co do bezpieczeństwa tego typu operacji są jednak nieuzasadnione. Dzisiaj możemy bowiem z powodzeniem instalować w swoich telefonach odpowiednie oprogramowanie, które skutecznie chroni nas przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu w urządzeniach mobilnych.

Branża M-commerce daje nam ponadto bardzo wiele możliwości, dlatego też szkoda byłoby z tego nie skorzystać. Patrząc chociażby na aplikacje bankowe, należy podkreślić, że są one bardzo dobrze zabezpieczone, dlatego też dokonywanie wszelkich transakcji mobilnie nie stanowi zagrożenia. Na szczęście bardzo wiele osób przekonało się już do wykonywania wielu czynności zdalnie przy użyciu telefonu komórkowego. Branża M-commerce dzięki temu rozwija się coraz prężniej i powstają coraz to nowe aplikacje i usługi z tym związane.

Dzięki temu szybko i sprawnie możemy załatwić wiele spraw z dala od swojego miejsca zamieszkania, posiadając jedynie konkretne urządzenie mobilne. Nie ulega więc wątpliwości, że usługi związane z M-commerce będą się stale rozwijać, a osób korzystających z takich aplikacji będzie coraz więcej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.