Na czym polega marketing efektywnościowy?

Na czym polega marketing efektywnościowy?

Marketing internetowy ma różne oblicza – dzięki niemu firma może skutecznie promować się on-line, prowadząc szereg różnych działań skoncentrowanych na celu. Jedną z popularnych odmian e-marketingu jest tak zwany marketing efektywnościowy. Na czym dokładnie polegają działania prowadzone w tym zakresie?

Głównym celem działań marketingowych, w tym także e-marketingowych, czyli odbywających się w internecie, jest nakłonienie konsumenta do konkretnego działania. Najczęściej jest to dokonanie zakupu, ale również może być to pozostawienie danych czy wysłanie zapytania ofertowego.

E-marketing wykorzystuje w tym celu szereg różnych działań, które pozwalają na uzyskanie optymalnego celu. W tym kontekście właśnie często pojawia się termin marketingu efektywnościowego, który z języka angielskiego określany jest także jako performance marketing.

Marketing efektywnościowy – co to jest?

Marketingiem efektywnościowym określamy model reklamy on-line, który skoncentrowany jest na uzyskaniu optymalnego rezultatu w postaci aktywności odbiorców. Nie jest on zatem skupiony na budowaniu wizerunku marki, ale na tym, aby uzyskać dany cel, na przykład może być to zapisanie się do newslettera, dokonanie zakupu czy inne akcje, które konsumenci wykonują na stronach internetowych.

W performance marketingu bardzo ważny jest również sposób rozliczeń za reklamę – w tym przypadku nie płaci się za jej odsłony, ale właśnie za konkretne czynności wykonane przez użytkowników. W związku z tym stosuje się również różne metody rozliczeń, które prezentujemy poniżej.

Przykłady rozliczeń w marketingu efektywnościowym:

  • CPA (Cost Per Action) – koszt za akcję lub pozyskanie
  • CPC (Cost Per Call) – koszt za połączenie
  • CPC (Cost Per Click) – koszt za kliknięcie
  • CPL (Cost Per Lead) – koszt za namówienie
  • CPO (Cost Per Order) – koszt za złożenie zamówienia
  • CPS (Cost Per Sale) – koszt za sprzedaż

Spotykany jest również model hybrydowy, czyli połączenie różnych z powyższych modeli, przykładowo takich jak CPC+CPO, CPC+CPL.

Przykłady metod marketingowych wykorzystujących model efektywnościowy

Aktualnie stosuje się szereg różnych metod marketingowych, które pozwalają na uzyskanie optymalnych efektów zgodnie z powyższym modelem.

Przede wszystkim, bardzo dobrym przykładem są tutaj kampanie linków sponsorowanych, które wyświetlane są w wyszukiwarkach internetowych, w oznaczonych boksach. Sama prezentacja takiej reklamy nie jest płatna, ale opłata pobierana jest wtedy, gdy zainteresowany internauta w nią kliknie.

Także w modelu efektywnościowym działają social media marketing, czyli marketing w mediach społecznościowych, reklama mobilna, różnego rodzaju programy partnerskie i lojalnościowe, e-mail marketing.

Podsumowując, marketing efektywnościowy jest bardzo dobrą metodą promocji w sieci – dzięki takiemu modelowi reklamodawca nie płaci za samą prezentację przekazu, ale dopiero za konkretne akcje wykonane przez konsumentów. To powoduje, że jego promocja może być jeszcze bardziej efektywna bez ponoszenia wysokich kosztów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.