Optymalizacja doświadczenia użytkownika – co to jest?

Optymalizacja doświadczenia użytkownika – co to jest?

W marketingu internetowym ważne jest dotarcie bezpośrednio do użytkownika i dopasowanie się do jego indywidualnych preferencji. Właśnie dlatego tak duże znacznie ma wówczas optymalizacja doświadczenia użytkownika. Czym dokładnie jest ta optymalizacja i jak przebiega?

Każdy z nas, kto korzysta z internetu, styka się w nim z wieloma różnymi stronami WWW. Niektóre z nich są łatwiejsze w obsłudze – bardziej przejrzyste, czytelniejsze, szybciej się ładują. Z innymi z kolei nie mamy tak dobrych doświadczeń.

Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma optymalizacja doświadczenia użytkownika, która w skrócie określana jest jako SXO albo z angielskiego jako Search Experience Optimization. To model działań, który powstał w Stanach Zjednoczonych. Teraz zyskuje coraz większą popularność również w innych krajach, w tym między innymi w Polsce.

Czym jest Search Experience Optimization – optymalizacja doświadczenia użytkownika?

Pod tym pojęciem kryje się szereg różnego rodzaju zabiegów oraz technik, które powiązane są z e-marketingiem, a w szczególności z SEO, czyli z promocją strony internetowej za pośrednictwem wyszukiwarek.

Warto przy tym zaznaczyć, że podczas gdy SEO skupia się na jak najlepszej pozycji adresu strony, SXO skupia się raczej na przełożeniu ruchu na realizację określonego celu.

Zabiegi te i techniki mają na celu zamianę ruchu pozyskanego przez stronę WWW w ruch konwertujący, czyli na przykład w sprzedaż w sklepie internetowym, w dokonanie subskrypcji newslettera na innych stronach, zebranie leadów sprzedażowych.

SXO – całościowe spojrzenie na stronę WWW

Optymalizacja doświadczeń użytkownika jest zatem bardzo ważna z punktu widzenia każdej strony internetowej. Dzięki niej właściciel strony WWW może osiągać jeszcze lepsze zyski, nie musząc jednocześnie poświęcać na ten cel wysokich sum, ponieważ SXO nie jest drogą metodą e-marketingową.

W skład działań dotyczących Search Experience Optimization wchodzą w szczególności zaawansowana analityka, która pozwala na uzyskanie optymalnych zmian dla konkretnej witryny, aby polepszyć doświadczenie internauty. Mowa tutaj między innymi o użyteczności strony internetowej, dopasowaniu jej pod urządzenia mobilne, pozyskiwaniu wartościowych linków oraz o content marketingu, czyli marketingu treści.

Wobec tego spojrzenie na stronę internetową jest wtedy bardziej całościowe, aby uzyskać jak najwięcej z przyciągnięcia nowych użytkowników i zatrzymania ich na stronie.

Czy optymalizację doświadczeń użytkownika można wykonać samodzielnie?

Generalnie, najlepiej, aby działania w ramach Search Experience Optimization zostały przeprowadzone przez ekspertów w tej dziedzinie. Oferują je między innymi agencje interaktywne, które skupiają się na prowadzeniu promocji w sieci, ale również inne agencje, które są skoncentrowane na różnych metodach marketingowych.

Działania dotyczące optymalizacji doświadczeń użytkownika są najczęściej dość szerokie, dlatego wymagają również właściwego zaplanowania, a potem wdrożenia, dlatego najlepiej, aby były prowadzone przez ekspertów w tej właśnie dziedzinie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.