Na czym polega monitoring mediów w PR?

Na czym polega monitoring mediów w PR?

Działania w zakresie PR, czyli public relations są obecnie jednym z ważnych elementów kształtowania wizerunku każdej firmy. Dzięki nim można uzyskać optymalne efekty zarówno wtedy, gdy firma jest niewielka, jak i wtedy, gdy mówimy o międzynarodowej korporacji.

Działania w zakresie PR, czyli public relations są obecnie jednym z ważnych elementów kształtowania wizerunku każdej firmy. Dzięki nim można uzyskać optymalne efekty zarówno wtedy, gdy firma jest niewielka, jak i wtedy, gdy mówimy o międzynarodowej korporacji. Jednym z elementów działań PR jest monitoring mediów. Na czym dokładnie to polega?

 

Wizerunek firmy można kształtować na wiele sposobów – ważne jest jednak nie tylko skupienie się na niej, ale również na tym, co dzieje się wokół niej. Firma nie działa w próżni, dlatego też działania public relations odnoszą się nie tylko do niej, ale również do tego, co myślą o niej inni, w tym także konsumenci oraz media.

 

Właśnie dlatego jednym z podstawowych narzędzi używanych w public relations jest monitoring mediów. Na czym dokładnie polega tego rodzaju technika i co czego dokładnie jest ona używana?

 

Monitoring mediów – co to jest?

Jak nietrudno się domyślić, monitoring mediów ma na celu monitorowanie tego, co prezentowane jest w mediach. Mowa tutaj dokładnie o wzmiankach prasowych, o wiadomościach, audycjach czy artykułach oraz innych wpisach, które można znaleźć w prasie, telewizji, radiu, a także w internecie.

 

Dzisiaj, w dobie wszechobecnego internetu, to właśnie to nowe medium jest przede wszystkim na celowniku osób zajmujących się monitorowaniem mediów. Media społecznościowe odgrywają tutaj szczególną rolę, ponieważ pozwalają na łatwe publikowanie i wymianę informacji pomiędzy użytkownikami.

 

W ramach monitoringu mediów konkretne informacje są wyszukiwane, a następnie przetwarzane oraz analizowane po to, aby łatwiej kształtować politykę PR firmy oraz sprostać oczekiwaniom konsumentów.

 

Informacje pozyskiwane podczas monitoringu mediów używane są między innymi do:

 • analizowania wizerunku firmy, a także konkurencji
 • śledzenia aktualnych tendencji rynkowych
 • analizy wpływu mediów na reputację marki swojej, a także reputację konkurencji
 • śledzenia zagrożeń oraz szans dla firmy, które związane są z jej zewnętrznym otoczeniem
 • wyliczania ekwiwalentu reklamowego
 • bania tak zwanego product placementu
 • bieżącej weryfikacji działań marketingowych oraz PR
 • oceny skuteczności prowadzonych działań PR
 • planowania kampanii marketingowych
 • tworzenia baz danych
 • kontroli w razie sytuacji kryzysowych

 

Wobec tego na podstawie monitoringu mediów firma jest w stanie uzyskać szeroką gamę informacji nie tylko na temat siebie, ale również na temat konkurencji oraz tego, czego poszukują i oczekują obecnie konsumenci.

 

Wiedza ta może być zatem bardzo pomocna w prowadzeniu różnych działań mających na celu poprawę wizerunku firmy, zwiększenie zysków, określenie odpowiedniej grupy docelowej, prześcignięcie konkurencji. Dzięki temu, że firma będzie wiedzieć, co dzieje się w mediach, może również szybko reagować na różnego rodzaju niekorzystne informacje na swój temat.

 

Jak prowadzi się monitoring mediów?

Obecnie monitoring mediów prowadzony może być albo samodzielnie, albo może być zlecony zewnętrznej firmie, która będzie zajmowała się tego rodzaju działaniami PR. Aktualne oferty można znaleźć przez internet.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.