Nowe ułatwienia dla biznesu – co warto wiedzieć?

Nowe ułatwienia dla biznesu – co warto wiedzieć?

Prowadzenie własnej firmy w Polsce nie jest bardzo skomplikowane, ale wielu przedsiębiorców narzeka na zbytnią biurokrację, wysokie koszty oraz inne przeszkody. W związku z tym z roku na rok rządzący decydują się na wprowadzanie nowych ułatwień dla biznesu...

Prowadzenie własnej firmy w Polsce nie jest bardzo skomplikowane, ale wielu przedsiębiorców narzeka na zbytnią biurokrację, wysokie koszty oraz inne przeszkody. W związku z tym z roku na rok rządzący decydują się na wprowadzanie nowych ułatwień dla biznesu. Co warto o nich wiedzieć?

Przedsiębiorcy prowadzący własny biznes, nawet wtedy, gdy jest to jednoosobowa firma, na pewno wiedzą, że muszą dokładnie pamiętać o różnych formalnościach każdego dnia. Oczywiście, muszą również regularnie opłacać różnego rodzaju składki, podatki oraz ubezpieczenia.

Gdy jednak porównamy procedury związane z zakładaniem firmy przed laty i obecnie, możemy od razu zauważyć, jak dużo się zmieniło. Jednym z przykładów jest sama forma zakładania firmy – możemy zrobić to w jednym okienku, nawet przez internet. Jakie ułatwienia dla biznesu zostały jednak wprowadzone w ostatnim czasie i co planują rządzący?

Jedno konto w ZUS

Gdy chodzi o większe zmiany dla biznesu, których celem było ułatwienie prowadzenia działalności, musimy wskazać przede wszystkim na jedno konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiana ta działa od początku 2018 roku. Polega ona na przypisaniu do każdego płatnika składek osobnego konta bankowego, na które przekazywane są składki. Takie indywidualne konto w ZUS pozwala wtedy na przelanie na nie wszystkich składek, w tym ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, a także opłat na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Dzięki temu przedsiębiorca może łatwiej realizować wpłaty.

100 zmian dla firm

Pojawił się w również nowy program, a mianowicie „100 zmian dla firm”. Program ten obejmuje szereg różnych zmian skierowanych do biznesu, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

W ramach prezentowanego programu znajdują się między innymi zmiany takie jak: mniejsza liczba kontroli dla większej pewności prowadzenia biznesu, ułatwienia w kwestiach podatkowych, inne podejście do prowadzenia pełnej księgowości, zmniejszenie kar dla firm, które mają być bardziej adekwatne do przewinień.

Dokładne informacje dotyczące pakietu 100 zmian dla firm można znaleźć na stronie internetowej: https://www.mr.gov.pl/media/29157/100ZMIANDLAFIRM.pdf.

Zmiany w branży budowlanej

Zmiany dotknęły również budowlankę. Zgodnie z przepisami prawa od kwietnia do obsługi wielu maszyn nie trzeba będzie już zdawać specjalistycznego egzaminu państwowego.

To tylko przykładowe ułatwienia dla biznesu, ponieważ jest ich znacznie więcej. Dokładne informacje można znaleźć między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju. Rząd planuje również inne zmiany, między innymi w ramach tak zwanej Konstytucji Biznesu, która ma obejmować szerszy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców.

Podsumowując, chociaż przedsiębiorstwa w Polsce nie prowadzi się jeszcze całkowicie komfortowo i bez stresu, to jednak nowe zmiany pozwalają zarówno mniejszym, jak i większym firmom na odetchnięcie. Możemy oszczędzać nie tylko swój czas, ale również pieniądze związane z prowadzeniem działalności!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.