Konstytucja Biznesu – co to jest?

Konstytucja Biznesu – co to jest?

Wielu przedsiębiorców z pewnością słyszało już o tak zwanej Konsytuacji Biznesu. Termin ten odnosi się do pakietu przepisów, które mają ułatwiać prowadzenie biznesu w naszym kraju. Czym dokładnie jest Konstytucja Biznesu i jakie zmiany planuje ona wprowadz...

Wielu przedsiębiorców z pewnością słyszało już o tak zwanej Konsytuacji Biznesu. Termin ten odnosi się do pakietu przepisów, które mają ułatwiać prowadzenie biznesu w naszym kraju. Czym dokładnie jest Konstytucja Biznesu i jakie zmiany planuje ona wprowadzić w życiu przedsiębiorców?

Wielu przedsiębiorców narzeka, że prowadzenie firmy w Polsce związane jest z wieloma trudnościami i koniecznością pokonywania ich na co dzień. Konstytucja Biznesu jako zespół ułatwień skierowanych do firm ma sprawić, że ich działalność będzie jeszcze prostsza.

Konstytucja Biznesu to pakiet ustaw, których głównym zadaniem jest dokonanie reformy i uproszczenie przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmiany, które ma wprowadzić Konstytucja Biznesu, mają dotyczyć:

- relacji firmy z urzędami i załatwiania spraw urzędowych

- zasad tworzenia prawa gospodarczego

- zakładania firmy i zawieszania działalności gospodarczej

- obowiązków związanych z prowadzeniem firmy

Jak wskazują rządzący, naczelną zmianą, jaką niesie ze sobą Konstytucja Biznesu, jest wprowadzenie nowego prawa gospodarczego, którego celem ma być dokładne określenie głównych praw przedsiębiorcy, a także prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie korzyści przyniesie Konstytucja Biznesu?

Konstytucja Biznesu ma dać różnego rodzaju udogodnienia dla przedsiębiorstw, które możemy podzielić na różne kategorie.

W relacjach przedsiębiorca – urzędnik: domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, bardziej przyjazna interpretacja przepisów, wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zasada proporcjonalności.

Przy zakładaniu działalności gospodarczej – brak potrzeby zakładania firmy w przypadku drobnej działalności o przychodach niższych niż połowa płacy minimalnej, dodatkowe ulgi na start dla firm, między innymi zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze pół roku działalności.

Przy zawiedzeniu firmy – możliwość zawieszenia działalności w razie zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.

W kontaktach z urzędami – założenie nowego portalu dla przedsiębiorców pozwalającego na łatwiejsze prowadzenie firmy, możliwość załatwiania wybranych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji, zlikwidowanie numeru REGON i stopniowe zastąpienie go numerem NIP.

Łatwiejsze korzystanie z pełnomocników.

Dla działalności reglamentowanej – wprowadzenie porządku w katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej.

W tworzeniu przepisów dla firm – stworzenie katalogu podstawowych reguł kierowania się przy tworzeniu prawa gospodarczego, wydawanie objaśnień prawnych.

Zmiany mają dotyczyć również ułatwienia prowadzenia działalności przez cudzoziemców. Mają one obejmować przepisy dotyczące zasad udziału przedsiębiorców w obrocie gospodarczym w Polsce.

Wybrane przepisy, które określa Konstytucja Biznesu, na razie bez ulgi na start dla nowych przedsiębiorców, mają zacząć obowiązywać od 31 marca 2018 roku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.