Obecność firmy w mediach społecznościowych. Co zyskujemy?

Obecność firmy w mediach społecznościowych. Co zyskujemy?

Z mediów społecznościowych większość z nas korzysta na co dzień. Stały się one także jednym z ważnych narzędzi w marketingu internetowym. Facebook, Twitter, YouTube czy LinkedIn są wykorzystywane przez wiele firm poszukujących dla siebie nowych dróg w dotarciu do klienta. Dlaczego warto z nich korzystać?

Social media, czyli media społecznościowe opanowały współczesny internet. Pozwalają użytkownikom na łatwe kontaktowanie się, poszukiwanie aktualnych informacji, wymianę doświadczeń. Social media wykorzystywane są nie tylko przez osoby indywidualne, ale również przez przedsiębiorców, organizacje czy instytucje.

Na bazie mediów społecznościowych powstał social media marketing, czyli marketing w mediach społecznościowych. Korzystanie z takiej formy promocji on-line jest bardzo skuteczne i do tego tanie. Niezależnie od tego, czy mamy mikro firmę, czy taką, która jest znacznie większa, warto zaistnieć w mediach społecznościowych!

Korzyści wynikające z reklamy w mediach społecznościowych:

  • powiększanie grupy klientów – poprzez profil w mediach społecznościowych możemy łatwiej promować swoją markę, produkty czy usługi, docierając do nowych potencjalnych klientów
  • budowanie świadomości marki – dobrze rozpoznawalna marka jest znacznie łatwiejsza w wykreowaniu z mediami społecznościowymi, dzięki nim możemy uzyskać narzędzia pomocne w zaznajamianiu odbiorców z naszą marką
  • zwiększenie zaufania klientów – firmy mające profile w mediach społecznościowych są uznawane przez klientów za bardziej godne zaufania
  • interakcja z klientami – poprzez profil na portalu społecznościowym przedsiębiorca może rozmawiać z klientami, a tym samym szybko reagować na ich sugestie, pytania, problemy
  • niskie koszty – nie możemy zapominać również o tym, że poprzez promocję w mediach społecznościowych firma nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów
  • wsparcie dla SEO – konto w serwisie społecznościowym może nam także pomóc w podniesieniu pozycji strony w wyszukiwarce internetowej, czyli w pozycjonowaniu (SEO)

Marketing w mediach społecznościowych – jak zacząć?

Możemy założyć swój profil samodzielnie, ale możemy też skorzystać z pomocy agencji zajmujących się social media marketingiem. Pierwsza opcja jest bardziej popularna. Wynika to głównie z faktu, że założenie swojego profilu jest darmowe i możemy samodzielnie prowadzić swój profil, dodając na niego nowe wpisy.

Druga opcja, czyli pomoc agencji reklamowych to opcja przeznaczona dla firm większych oraz tych, które nie mają po prostu czasu na zajmowanie się prowadzeniem swoich kont w mediach społecznościowych. W tym przypadku musimy liczyć się już z dodatkowymi kosztami obsługi.

Warto przy tym wskazać, że w wielu mediach społecznościowych promocja odbywa się nie tylko poprzez prowadzenie swojego profilu, ale również korzystanie ze specjalnych metod marketingowych oferowanych przez te media. Pozwalają one na precyzyjne dotarcie z przekazem marketingowym do wyznaczonej grupy odbiorców, na przykład mieszkańców danego miasta, osób o danej płci, mających określone zainteresowania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.