Obowiązek zgłaszania zmian w firmie do rejestru CEIDG

Obowiązek zgłaszania zmian w firmie do rejestru CEIDG

Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, która zarejestrowana została w bazie CEIDG, związane jest również z dodatkowymi obowiązkami. Wówczas, gdy dojdzie do zmian w firmie, powinniśmy pamiętać o tym, aby zgłosić je również do tej bazy. Co musim...

Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, która zarejestrowana została w bazie CEIDG, związane jest również z dodatkowymi obowiązkami. Wówczas, gdy dojdzie do zmian w firmie, powinniśmy pamiętać o tym, aby zgłosić je również do tej bazy. Co musimy zgłaszać i jak możemy to zrobić?

Założenie działalności gospodarczej nie jest obecnie żadnym skomplikowanym zadaniem – we wszystkim przedsiębiorcom pomaga CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Możemy zrobić to nawet całkowicie przez internet – bez konieczności wychodzenia z domu. W CEIDG nie tylko rejestrujemy działalność gospodarczą, ale również możemy ją zwiesić, wznowić i zamknąć. Także powinniśmy w CEIDG zgłaszać zmiany dotyczące naszej działalności gospodarczej.

Na zgłoszenie zmian wymagających wpisu do CEIDG przedsiębiorca ma 7 dni!

Jakie zmiany musimy zgłaszać do CEIDG?

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie musiał nierzadko dokonywać aktualizacji informacji i zgłaszać je do właściwych urzędów. Dotyczy to między innymi numeru konta bankowego, numeru telefonu, adresu prowadzenia działalności. Poniżej prezentujemy te zmiany, które należy zaktualizować w rejestrze CEIDG.

- siedziba firmy i adres wykonywania działalności, adres do doręczeń

- nazwa firmy

- nazwisko, na przykład zmienione po małżeństwie

- współwłasność małżeńska

- przedmiot działalności na podstawie kodów PKD

- zmiana formy opodatkowania

- zmiana formy prowadzenia dokumentacji

- okresy rozliczeniowe podatku (miesięczne, kwartalne)

- biuro rachunkowe obsługujące firmę

- miejsce przechowywania dokumentów księgowych

- rachunek bankowy

Warto także pamiętać o tym, że w CEIDG musimy również zgłosić chęć zawieszenia działalności gospodarczej, wznowienia działalności oraz jej zamknięcia.

W jaki sposób możemy zgłosić zmianę?

Zgłoszenie zmiany nie jest skomplikowane i można zrobić to tak samo łatwo i szybko jak założenie firmy. W tym celu wykorzystujemy znajomy już formularz oznaczony jako CEIDG-1. Przy zmianie danych nie musimy na nowo wypełniać całego formularza. Poza naszymi danymi identyfikacyjnymi wpisywanymi w rubryce oznaczonej jako 01 zaznaczamy pozycję 02 i wskazujemy na te pola, które chcemy zmienić. Wskazujemy też na datę zmiany.

Zmiany możemy wprowadzić na kilka sposobów. Może być to tradycyjna wizyta w najbliższym urzędzie gminy albo urzędzie miasta. Możemy wtedy wcześniej wypełnić formularz na stronie internetowej CEIDG i zapisać jego numer albo wydrukować go i podpisać.

Wygodniejsze będzie przekazanie formularza drogą elektroniczną. wówczas potrzebny będzie podpis elektroniczny lub Profil Zaufany. Wtedy wypełniony formularz będziemy mogli całkowicie wypisać on-line i w taki sposób wysłać go do CEIDG – nie musimy wtedy osobiście odwiedzać żadnego urzędu.

Możemy też wypisać wniosek na stronie CEIDG w tak zwanym trybie anonimowym, czyli bez podpisu elektronicznego. Wówczas w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku musimy złożyć wizytę w urzędzie gminy albo w urzędzie miasta w celu potwierdzenia tożsamości i potwierdzenia złożonego wniosku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.