Jak zmniejszyć obciążenia podatkowe w biznesie?

Jak zmniejszyć obciążenia podatkowe w biznesie?

Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja podatkowa jest w stanie dać bardzo dobre rezultaty w postaci zmniejszonych obciążeń podatkowych dla przedsiębiorcy. Jak firma może wobec tego zmniejszyć ciężar nadmiernych podatków?

 

 

Optymalizacja podatkowa to dość szeroki termin, który wzbudza również wiele kontrowersji. Często kojarzony jest z unikaniem podatków, które zgodnie z prawem firma powinna płacić. Warto jednak wskazać, że w rzeczywistości jest to całkowicie legalna czynność, którą mogą prowadzić przedsiębiorcy, aby działać jeszcze efektywniej.

 

Optymalizacja podatkowa – co to jest?

Samo pojęcie optymalizacji podatkowej nie jest dokładnie zdefiniowane w przepisach. Uznaje się jednak, że jest to szereg różnych czynności, które mają na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych lub całkowite uniknięcie płatności podatków, jeśli tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 

Działania prowadzone w ramach optymalizacji podatkowej polegają zatem na zaplanowaniu oraz wdrożeniu zmian w dziedzinie podatkowej, aby ułatwić działanie firmy. Jednocześnie bardzo ważne jest to, aby działanie te były zgodne z literą prawa.

 

Optymalizacja podatkowa może być prowadzona na różne sposoby w zależności od tego, z jakiego rodzaju firmą oraz formą jej działalności mamy do czynienia.

 

Przykłady optymalizacji podatkowej:

 • wybór odpowiedniej formy opodatkowania, która jest najkorzystniejsza dla danej działalności, na przykład takiej jak karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne czy podatek liniowy
 • amortyzacja, na przykład jednorazowa w ramach pomocy de minimis
 • uproszczenie zaliczki na podatek dochodowy
 • rozliczanie strat podatkowych
 • zwolnienia podmiotowe z CAT
 • ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego
 • ulga na złe długi
 • kwartalne rozliczanie VAT
 • prowadzenie działalności w określonej formie, na przykład spółki osobowej zamiast kapitałowej, co pozwala na uniknięcie podwójnego opodatkowania
 • tworzenie podatkowych grup kapitałowych
 • tworzenie zagranicznych spółek holdingowych albo spółek europejskich
 • restrukturyzacje i połączenia spółek
 • działalność w specjalnej strefie ekonomicznej
 • korzystanie z tak zwanych rajów podatkowych

 

Jak widać, optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie może być prowadzona na szereg różnych sposobów.

 

Warto jednocześnie wskazać, że optymalizacja podatkowa nie powinna polegać na działaniach takich jak zatajanie przedmiotu opodatkowania, fałszywym kwalifikowaniu różnych dóbr, zatajeniach rachunkowych, na przykład niewystawianiu dokumentów sprzedaży czy zaniżaniu kwot podatku należnego. Takie działania nie są zaliczane do kategorii optymalizacji podatkowej i nie są zgodne z przepisami prawa.

 

Podsumowując, dzięki optymalizacji podatkowej możliwe jest całkowicie legalne zredukowanie zobowiązań podatkowych przez wykorzystanie takich rozwiązań, które są dopuszczane przez aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe. W ten sposób nawet przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może obniżyć koszty prowadzenia swojego biznesu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.