Obsługa płatności bezgotówkowych w firmie

Obsługa płatności bezgotówkowych w firmie

Aktualnie coraz więcej transakcji firmowych odbywa się bezgotówkowo. To wygodny i sprawdzony sposób na przyjmowanie i odbieranie płatności. Wystarczy tylko rachunek bankowy, aby móc zacząć z nic korzystać. O czym powinniśmy pamiętać wtedy, gdy prowadzimy p...

Aktualnie coraz więcej transakcji firmowych odbywa się bezgotówkowo. To wygodny i sprawdzony sposób na przyjmowanie i odbieranie płatności. Wystarczy tylko rachunek bankowy, aby móc zacząć z nic korzystać. O czym powinniśmy pamiętać wtedy, gdy prowadzimy płatności bezgotówkowe w firmie?

We współczesnej rzeczywistości biznesowej odchodzi się od płacenia gotówką na rzecz płatności bezgotówkowych.

Taka forma płatności ma wiele zalet – pozwala między innymi na oszczędzenie czasu, zredukowanie kosztów, większą kontrolę prowadzonych transakcji, a także na powiększenie zasięgu oferty. Oczywiście, płatności bezgotówkowe to też wygoda dla klientów i dla kontrahentów – wystarczy płatność przez internet albo kartą.

Jak wdrożyć płatności bezgotówkowe w firmie?

Wdrożenie płatności bezgotówkowego wcale nie jest taką trudną sprawą. Oprócz przyjmowania przelewów, do czego potrzebne nam będą numer konta bankowego oraz dane odbiorcy, możemy także zastosować systemy obsługi płatności on-line oraz wdrożyć płatności kartą.

Na rynku działa wiele firm, które zajmują się oferowaniem usług w ramach płatności bezgotówkowej. Możemy wobec tego wybrać taką, która będzie mogła zaoferować nam szeroką obsługę w korzystnych dla nas cenach.

O czym pamiętać przy wprowadzaniu płatności bezgotówkowych?

koszty – korzystanie z płatności bezgotówkowej związane jest z określonymi kosztami, więc warto sprawdzić, jakie opłaty oferują nam różni operatorzy płatności

zakres oferty – sprawdźmy, co wchodzi w skład oferty, na przykład przy systemach płatności internetowych, z jakimi bankami współpracuje operator

komfort dla klienta – przy wprowadzaniu płatności bezgotówkowych nie możemy zapominać też o najważniejszym, czyli o wygodzie dla klienta – płatności powinny być bezpieczne, wygodne, szybkie, bez minimalnej kwoty, którą trzeba zapłacić

Limity płatności bezgotówkowych

Nie możemy też zapominać o jeszcze jednej ważnej kwestii związanej z płatnościami, a mianowicie o limitach w rozliczeniach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywanie i przyjmowanie płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej musi odbywać się z użyciem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę płatności, przekracza równowartość 15 000 złotych. W przeciwnym przypadku nie będziemy mogli wrzucić takiej transakcji „w koszty”.

Pamiętaj o bezpieczeństwie!

Chociaż płatności bezgotówkowe są bezpieczne, to jednak musimy pamiętać o tym, że nie są one stuprocentowo pewne. Jako odbiorcy płatności oraz jako osoby, które je wykonują, możemy narazić się na oszustwa.

Problemy dotyczą między innymi phishingu, czyli podszywania się pod inne instytucje w celu wyłudzenia danych do konta bankowego. Musimy zawsze uważnie sprawdzać dane rachunków, na które wykonujemy przelewy. Także uważajmy na potwierdzenia przelewów – zdarza się, że są podrobione. Przy płatności kartami w naszej firmie zwracajmy też uwagę na osobę korzystającą z karty – może okazać się, że karta będzie kradziona.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.