Jak przyjmować płatności kartami w firmie?

Jak przyjmować płatności kartami w firmie?

Dzisiaj płatność kartą to już nie atut – to standard. Te sklepy i firmy, które nie posiadają możliwości płacenia kartą, często tracą klientów, którzy wolą zapłacić w sposób bezgotówkowy zamiast gotówką. Jak można zacząć przyjmować płatności kartami w firmi...

Dzisiaj płatność kartą to już nie atut – to standard. Te sklepy i firmy, które nie posiadają możliwości płacenia kartą, często tracą klientów, którzy wolą zapłacić w sposób bezgotówkowy zamiast gotówką. Jak można zacząć przyjmować płatności kartami w firmie?

Zakładasz biznes? Już wtedy warto pomyśleć o wdrożeniu możliwości płatności kartą z użyciem specjalnego terminala płatniczego. Oczywiście, zanim zdecydujemy się na zastosowanie takiej metody płatności, powinniśmy przeanalizować, czy to dla naszej firmy opłacalne. Jednak nawet w przypadku małej liczby klientów terminal jest bardzo pomocny.

Obsługa kart płatniczych to wiele korzyści zarówno dla klienta, jak i dla przedsiębiorcy. Klienci nie muszą wtedy zabierać ze sobą gotówki, z kolei przedsiębiorca nie musi obawiać się o wydawanie reszty. Dużą zaletą jest też bezpieczeństwo tak prowadzonych transakcji. Łatwiejsza jest również kontrola przepływu pieniędzy w firmie, zmniejsza się ryzyko przyjęcia sfałszowanych banknotów oraz kradzieży.

Jak zacząć przyjmować płatności kartą?

Do rozpoczęcia obsługi kart w naszej firmie musimy zawrzeć umowę z dostawcą tego rodzaju usługi. W Polsce działa kilka firm zajmujących się udostępnianiem płatności bezgotówkowych z użyciem terminala.

Warto zapoznać się z różnymi ofertami i wybrać dla siebie taką, która będzie najbardziej korzystna – jako firma będziemy musieli regularnie płacić za możliwość przyjmowania płatności kartami. Całkowity koszt związany z płatnością kartami zależny jest od kilku różnych czynników.

Jakie są koszty związane z płaceniem kartą?

- dzierżawa terminala – zwykle to koszt kilkudziesięciu złotych miesięcznie zależnie od rodzaju terminala i stosowanej łączności (telefoniczna, internetowa, mobilna)

- połączenia z centrum rozliczeniowym – zależne są od liczby wykonanych transakcji

- opłaty akceptanta – to głównie prowizja opłacana od każdej transakcji, obecnie to poniżej 1% od wartości transakcji

Warto przy tym wskazać, że wysokość prowizji za korzystanie z terminala płatniczego ustalana jest często indywidualnie. Wpływają na nim liczba transakcji, obrót, liczba terminali, branża. W przypadku firm mających duże obroty często udzielane są rabaty.

Jak otrzymuje się pieniądze z płatności kartą?

Przy płatnościach bezgotówkowych pieniądze przelewane są na konto bankowe firmy. W tym celu nie musimy jednak otwierać nowego konta. Po prostu wskazujemy na ten numer rachunku, na który mają odbywać się przelewy.

Częstotliwość przelewów zależna jest od warunków umowy – dokładne informacje znajdziemy w tym dokumencie.

Płatność kartą – to się opłaca!

Wobec tego płatności kartą w firmie to bardzo dobry wybór – taka inwestycja może na początku nieco kosztować, ale klienci na pewno ją docenią. Szybka płatność kartą pozwoli nam na także na uzyskanie większych zysków – dzisiaj praktycznie każdy ma kartę, więc nawet ci klienci, którzy nie mają obecnie gotówki, będą mogli złożyć u nas swoje zamówienie.

Gdy także myślisz o wdrożeniu płatności kartą w swoim sklepie czy firmie, dokładne informacje dotyczące procedury i kosztów znajdziesz na stronach agentów rozliczeniowych dostarczających usługę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.