Odzyskiwanie zaległych należności w biznesie

Odzyskiwanie zaległych należności w biznesie
Odzyskiwanie zaległych należności w biznesie

Jednym z poważnych problemów przedsiębiorców jest egzekwowanie należności od kontrahentów czy klientów. Co możemy zrobić wtedy, gdy ktoś musi oddać nam pieniądze, ale nie robi tego w terminie?

Nierzadko zdarza się, że firmy, które nie otrzymują pieniędzy od swoich klientów czy kontrahentów na czas, narażone są na poważne naruszenie ich płynności finansowej, co może prowadzić nawet do bankructwa. Jak wynika z badań Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce aż 80% przedsiębiorców ma problemy z odzyskaniem należności.

Problem ten dotyczy przede wszystkim małych przedsiębiorstw. Najważniejsze to zmniejszenie ryzyka powstania zaległości, a wtedy, gdy już się pojawią, powinniśmy zacząć działać zdecydowanie.

Sprawdź kontrahenta lub klienta

Jak mówi znane powiedzenie – lepiej zapobiegać niż leczyć. Wobec tego wtedy, gdy chcemy rozpocząć współpracę z nowym kontrahentem lub dostarczyć coś klientowi, warto sprawdzić, czy są to osoby godne zaufania. Możemy zrobić to dzięki rejestrom dłużników. Jeżeli znajdziemy wówczas negatywne zapisy, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że także możemy natknąć się na problem długu.

Inna propozycja to tak zwana pieczęć prewencyjna. Jest to pieczęć, którą możemy uzyskać dzięki współpracy z odpowiednimi kancelariami prawnymi lub firmami windykacyjnymi. Pieczęć ta przeznaczona jest do przybijania na dokumentach, na przykład fakturach. Informuje o tym, że firma współpracuje ze specjalistami w zakresie regulowania płatności i dzięki temu pełni rolę prewencyjną.

Przedsiębiorca powinien również dokładnie kontrolować czas spłaty zobowiązań. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek zaległości, będzie mógł zareagować od razu. Niektórzy przedsiębiorcy nie realizują nowych zamówień od klientów, którzy nie zdążyli jeszcze opłacić poprzednich faktur.

Co zrobić wtedy, gdy dług już powstał?

Gdy jednak dług już istnieje, czyli klient lub kontrahent nie zapłacił w terminie, wówczas warto przystąpić do działania.

Na początku możemy samodzielnie szukać kontaktu z dłużnikiem i przypomnieć mu o jego zobowiązaniu. Niestety, często takie postępowanie nie jest skuteczne. Znacznie lepszy efekt uzyskamy wtedy, gdy zdecydujemy się na skorzystanie z pomocy specjalistów w tej dziedzinie.

Możemy zgłosić się do firm windykacyjnych albo do kancelarii prawnych zajmujących się windykacją długów. Na początku pracownik przygotowuje wezwanie do zapłaty i przesyła je do dłużnika – takie pismo postrzegane jest już znacznie inaczej niż to przygotowane przez wierzyciela. Oczywiście, nie gwarantuje to uzyskania zwrotu długu, ale znacznie zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania pieniędzy. Inne drogi to podpisanie ugody i rozłożenie zadłużenia na raty.

Warto też wpisać osobę mającą zadłużenie do rejestru niewypłacalnych dłużników, na przykład do KRD, aby przestrzec innych przed zawieraniem z nią umów.

Odzyskanie długu z pomocą sądu i komornika

Jeśli jednak powyższe działania nie przyniosą żadnego rezultatu, jedynym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu, a następnie, po korzystnym dla wierzyciela wyroku, do komornika.