Pożyczka dla firm na oświadczenie

Pożyczka dla firm na oświadczenie

Obecnie instytucje pożyczkowe oferują klientom biznesowym szeroką gamę produktów skoncentrowanych na poprawie ich kondycji finansowej. Wśród nich dostępne są również pożyczki dla firm na oświadczenie. 

Wielu z nas pożyczki mogą kojarzyć się ze skomplikowanymi formalnościami, ale obecnie do dyspozycji mamy też takie pożyczki, które otrzymamy bez większych problemów na dowolny cel. Nie musimy wtedy dostarczać szeregu dokumentów, zabezpieczać pożyczki w ryzykowny dla nas sposób, a tym samym oszczędzamy swój cenny czas.

Dobra pożyczka dla firm na oświadczenie to propozycja, którą warto rozważyć wtedy, gdy będziemy potrzebowali szybkiej gotówki na dowolny cel. Po taką pożyczkę możemy zgłosić się do banku, ale również możemy zdecydować się na pożyczki pozabankowe.

Gdzie po najlepszą pożyczkę na oświadczenie?

Przede wszystkim każda instytucja ma nieco inną ofertę, wobec tego powinniśmy pamiętać o tym, żeby przeanalizować je dokładniej. Oczywiście, dużo zależy też od potrzeb firmy. Gdy firma będzie wymagała tylko niewielkiej sumy, wtedy rzeczywiście pożyczka ratalna na oświadczenie będzie możliwa, ale już przy wyższych sumach mogą pojawić się dodatkowe wymogi, na przykład konieczność przedstawienia zabezpieczeń czy poręczeń. Naturalnie, instytucje badają również zdolność kredytową klienta, dlatego maksymalna wysokość pożyczki będzie się wahała.

Pamiętajmy też o tym, że jeżeli bierzemy pożyczkę na oświadczenie, jej koszt może być wyższy niż w przypadku pożyczek, które wymagają dostarczania odpowiednich dokumentów. Ma to związek z ryzykiem, jakie ponosi pożyczkodawca. Gdy nie będzie on w stanie zbadać dokładnie sytuacji finansowej klienta, wtedy może odbić się to na wyższych kosztach pożyczkowych. Właśnie dlatego zwróćmy szczególną uwagę na koszty, z jakimi związana jest pożyczka dla firmy, którą chcemy zaciągnąć.

Jak uzyskać pożyczkę dla firmy na oświadczenie?

Gdy chcemy zdecydować się na pożyczkę na oświadczenie, nie musimy przygotowywać żadnych dokumentów. We wniosku pożyczkowym wypisujemy oświadczenie dotyczące naszej firmy, osiąganych dochodów oraz wydatków, a także wpisujemy inne dane, które pomagają pożyczkodawcy w określeniu zdolności kredytowej klienta. Także często korzysta się z baz typu BIG w celu potwierdzenia wiarygodności. Decyzję możemy otrzymać nawet tego samego dnia, w którym złożyliśmy wniosek.

W Aasa Dla Biznesu przygotowaliśmy dla naszych klientów atrakcyjną ofertę pożyczkową – to pożyczka ratalna, która pozwala na sfinansowanie wydatków do 10 000 złotych. W celu uzyskania naszej pożyczki nie ma potrzeby przedstawiania dokumentów rejestracyjnych firmy, a także dokumentów księgowych i bankowych. Nie wymagamy też od pożyczkobiorców zabezpieczeń i poręczeń. Dzięki temu nasza oferta jest dostępna tak szybko i wygodnie.

Wniosek o pożyczkę w Aasa Dla Biznesu można złożyć już teraz całkowicie przez internet – zapewniamy szybką decyzję. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.