Pożyczka dla firm na start – ile możemy pożyczyć?

Pożyczka dla firm na start – ile możemy pożyczyć?

Założenie działalności gospodarczej może być związane z bardzo wysokimi kosztami. W celu sfinansowania marzeń o własnej firmie możemy również zdecydować się na pożyczkę na start. Jaką sumę możemy pożyczyć na założenie swojego biznesu?

Jakiś czas temu uzyskanie pożyczki na start firmy nie było takie proste. Konieczne było dostarczenie szeregu dokumentów, ponadto instytucje finansowe nie podchodziły w sposób otwarty do klientów. W związku z tym tylko nieliczne pomysły mogły zostać sfinansowane. Teraz jednak sytuacja jest znacznie lepsza – coraz więcej instytucji oferuje swoim klientom specjalne pożyczki na start, które pomogą w sfinansowaniu wszystkich początkowych kosztów związanych z posiadaniem biznesu.

Po pożyczkę na start możemy udać się do banków oraz do firm pozabankowych. Warto wobec tego zapoznać się z różnymi ofertami, aby wybrać dla siebie taką, która będzie najkorzystniejsza pod kątem warunków oraz kosztów.

Ile pieniędzy pożyczymy?

Wszystko zależne jest od wybranej przez nas oferty oraz możliwości finansowych firmy. Gdy będziemy chcieli zdecydować się na pożyczkę na oświadczenie, która nie wymaga skomplikowanych formalności, zwykle maksymalna suma to około 10 000 złotych. Taką pożyczkę możemy otrzymać także przez internet i już od pierwszego dnia prowadzenia działalności, wobec tego nie musimy czekać, aż firma zacznie generować zyski.

Szybka pożyczka ratalna on-line dostępna jest dla firm w Aasa Dla Biznesu – razem z nami można pożyczyć do 10 000 złotych na 24 miesiące bez potrzeby dostarczania dokumentów rejestracyjnych, bankowych czy księgowych. Od naszych klientów nie wymagamy też poręczeń i zabezpieczeń. To powoduje, że nasza pożyczka ratalna jest tak dobrym wyborem dla początkujących przedsiębiorców potrzebujących szybkiego wsparcia finansowego.

Gdy będziemy chcieli pożyczyć już więcej, na przykład około 50 000 złotych, musimy przygotować się na dodatkowe wymogi. Przykładowo banki często wymagają od swoich klientów dostarczenia biznesplanu – na jego podstawie oceniają, czy firma jest przyszłościowa i nie będzie miała problemów ze spłatą zadłużenia. Ponadto konieczne może być przedstawienie zabezpieczeń, na przykład instytucja może zażyczyć sobie hipoteki, podpisania weksla in blanco czy poręczenia innej osoby, która w razie niespłacenia pożyczki będzie zobowiązana do jej oddania za pożyczkobiorcę.

Jaka suma pożyczki na start będzie wystarczająca?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ każda firma ma inny profil działalności oraz inne potrzeby z tym związane. Najlepiej wobec tego podliczyć koszty, które musimy ponieść na początek – mogą zaliczać się do nich koszt wynajęcia lokalu, wykonania strony internetowej, reklamy, zakupienia towarów i materiałów, koszt zakupienia oprogramowania do działalności oraz inne wydatki.

Jeżeli potrzebujesz szybkiej pożyczki dla firmy, wybierz Aasa Dla Biznesu – dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę do 10 000 złotych i z okresem spłaty do 24 miesięcy. To pożyczka ratalna, która jest łatwa w zaciągnięciu oraz w spłacie. Wniosek możesz złożyć przez internet!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.