Pożyczki dla firm z funduszy – co warto o nich wiedzieć?

Pożyczki dla firm z funduszy – co warto o nich wiedzieć?

Po pożyczkę dla firmy możemy iść nie tylko do banku. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funduszy. Co warto wiedzieć o takiej formie finansowania działalności? Ile możemy pożyczyć? Kto może z nich skorzystać?

W toku swojego działania każda firma potrzebuje odpowiednich ku temu środków. Można zdobyć je na różne sposoby. Najbardziej popularnym jest pożyczka, którą możemy otrzymać w banku albo w firmie pożyczkowej, ale do wyboru mamy też oferty określane jako pożyczki dla firm z funduszy. Pod tym terminem kryją się przede wszystkim fundusze pożyczkowe, ale również Fundusze Europejskie, które też służą jako wsparcie polskich przedsiębiorców.

Fundusze pożyczkowe dla firm

Zacznijmy od funduszy pożyczkowych. Są to instytucje, które nie są bankami, koncentrujące się na oferowaniu zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie pożyczek. Na podstawie umowy zawartej z pożyczkobiorcą, na przykład przedsiębiorcą, fundusz zobowiązuje się do przekazania mu określonej kwoty. Pożyczkobiorca z kolei zobowiązuje się do oddania wskazanej ilości pieniędzy. Fundusz w zamian za udzielnie pożyczki otrzymuje odsetki.

Aktualnie fundusze pożyczkowe są jednym z ważnych elementów wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotyczy to w szczególności tych firm, które mają problemy z uzyskaniem pożyczki na inne sposoby, na przykład poprzez kredyt bankowy. Fundusze oferują zarówno pożyczki na mniejsze sumy bez zabezpieczeń, na oświadczenie o dochodach, jak i również mogą wymagać odpowiednich zabezpieczeń, głównie przy większych kwotach. Pieniądze możemy pożyczyć najczęściej na okres do 5 lat.

Fundusze Europejskie dla firm

Najczęściej fundusze europejskie kojarzymy z dotacjami, ale z ich wykorzystaniem możemy również otrzymać niskooprocentowane pożyczki. Są one oferowane we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i skierowane są głównie do małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Dzięki specjalnym gwarantom firmy nie muszą przedstawiać też zabezpieczeń, co jest dużym udogodnieniem dla nowych przedsiębiorców.

Aby skorzystać z pożyczek z Funduszu Europejskiego, konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów. Największe szanse na uczestnictwo w programach mają firmy innowacyjne, niemniej jednak nie oznacza to wcale, że zwykła jednoosobowa działalność nie będzie mogła skorzystać z pomocy finansowej. Dokładne informacje możemy znaleźć w biurach prowadzących doradztwo dotyczące Funduszy Europejskich.

A może pożyczka w Aasa Dla Biznesu?

Gdy jednak masz trudności z uzyskaniem finansowania dla swojej nowej firmy, nie rezygnuj ze starań. Sprawdź naszą ofertę w Aasa Dla Biznesu. Zarówno dla nowych przedsiębiorców, jak i dla tych z dłuższym stażem przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę – pożyczkę ratalną, która pozwala na uzyskanie kwoty do 10 000 złotych na 24 miesiące. To pożyczka ratalna dostępna całkowicie przez internet, która nie wymaga przedstawiania żadnych zabezpieczeń i dostarczania szeregu dokumentów.

Pomogliśmy już tysiącom przedsiębiorców w całej Polsce – zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty w Aasa Dla Biznesu!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.