Pożyczki gotówkowe dla małych firm. Przyczyny odmowy pożyczki

Pożyczki gotówkowe dla małych firm. Przyczyny odmowy pożyczki

Dzisiaj uzyskanie pożyczki dla firmy nie jest bardzo trudne. Po pieniądze możemy zwrócić się zarówno do banków, jak i do instytucji pozabankowych, na przykład do firm pożyczkowych działających on-line. 

Jeżeli chcemy otrzymać pożyczkę dla nowej firmy, wybór mamy ograniczony. Wynika to głównie z faktu, że nowy przedsiębiorca nie jest jeszcze tak wiarygodny jak jego kolega posiadający firmę przez dłuższy czas.

Brak odpowiednich dochodów, zbudowanej wiarygodności kredytowej to główne powody, dla których nie w każdym banku czy firmie pożyczkowej dostępne są pożyczki gotówkowe dla małych firm, które dopiero rozpoczęły działalność. Podobny problem może jednak dotknąć mikro i małych firm z dłuższym stażem – tutaj powodem są najczęściej niewystarczające dochody, które w porównaniu z wydatkami mogą powodować ryzyko braku spłaty zobowiązania.

Gdy wobec tego nie spełniamy wymogów banku czy firmy pozabankowej dotyczących zdolności kredytowej, nie otrzymamy pożyczki. Jednak nie jest to jedyny powód odmowy. Co jeszcze może być przyczyną negatywnej decyzji?

Figurowanie w rejestrze dłużników

Problemy ze spłatą zobowiązań w przeszłości mogą odbić się również na problemie w uzyskaniu pożyczki na firmę. Większość banków i firm pożyczkowych sprawdza swoich klientów w bazach takich jak Biura Informacji Gospodarczej, w tym InfoMonitor, ERIF lub KRD, które gromadzą informacje o firmach. Ponadto mogą być też sprawdzone bazy BIK – Biura Informacji Kredytowej.

Jeśli figurujemy w którejś z tych baz jako dłużnik, wtedy najczęściej nie otrzymamy pożyczki na firmę. Nie jest to jedną regułą – dostępne są też pożyczki bez sprawdzania w powyższych bazach, ale kosztują one znacznie więcej.

Brak możliwości dokończenia procedury weryfikacyjnej

Ten punkt dotyczy pożyczek oferowanych przez internet. Jako że firma pożyczkowa nie może osobiście spotkać się z pożyczkobiorcą, musi on przejść specjalną procedurę weryfikacyjną. Zwykle polega ona na przelaniu na konto firmy pożyczkowej symbolicznej sumy, ale stosowane są też inne formy weryfikacji.

Jeśli procedura weryfikacyjna nie zostanie wykonana lub nie zostanie dokończona, na przykład przez rozmowę telefoniczną, nie otrzymamy pożyczki.

Zbyt wysokie ryzyko niespłacenia pożyczki

Wynika ono nie tylko z figurowania w rejestrach dłużników, ale również innych danych zebranych przez firmy pożyczkowe. Firmy nie wskazują jednak, jakie są konkretne przyczyny takiego ryzyka.

Błędy we wniosku pożyczkowym

Dość powszechnym powodem odmowy udzielenia pożyczki jest też błędne wypełnienie wniosku pożyczkowego. Przyczyną może być nieprawidłowo wpisany NIP, literówka w adresie, dlatego ubiegając się o pożyczki gotówkowe dla małych firm, pamiętajmy o tym, aby zawsze dwa razy sprawdzić wpisane przez nas dane.

Oczywiście, pamiętajmy o tym, że odmowa udzielenia pożyczki w jednej firmie pożyczkowej czy w banku nie oznacza, że taką samą decyzję otrzymamy w innych instytucjach. Możemy wobec tego wysłać kilka wniosków.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.